Film om studeranderätt

En film om hur du som studerande på någon av Västra Götalandsregionens folkhögskolor kan gå tillväga om du är missnöjd med dina studier.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18