Film om studeranderätt

En film om hur du som studerande på någon av Västra Götalandsregionens folkhögskolor kan gå tillväga om du är missnöjd med dina studier.

Se filmen på Youtube.

Senast uppdaterad: 2019-04-10 09:27