Fri inriktning

Studerande i biblioteket Göteborgs folkhögskola

Du som studerande kan skapa din egen inriktning. En inriktning som bygger på den dina egna intressen och de gymnasiegemensamma ämnena. Möjligheten är stor att välja bland våra valämnen. Exempelvis kan du välja färg & form och foto och på så sätt skapa sig en estetisk inriktning.

Hur kan tre år på allmän kurs se ut?

Varje persons schema ser olika ut, det är viktigt att du läser i din takt och på din nivå. Men du kommer utifrån dina erfarenheter att placeras i en årskurs och flera ämnen läser du tillsammans med klassen.

Årskurs 1

I årskurs 1 är ämnena samhällskunskap, svenska och naturkunskap obligatoriska, det vill säga man studerar dessa ämnen i en grupp - den egna klassen. De tre ämnena omfattar tillsammans ungefär halva veckans arbetstid (16 lektionstimmar). Vanligt är också att man i årskurs 1 läser engelska och matematik, vardera 4 lektionstimmar. Av de 30 lektionstimmarna för heltid täcker alltså dessa kärnämnen den största delen (24 lektionstimmar). Du har då ändå kvar en del tid för ämnen du väljer själv, så kallade valämnen

Årskurs 2

I årskurs 2 ägnas 12 lektionstimmar åt ämnena historia, religionskunskap och svenska. Vanligt är också här att matematik och engelska ägnas 4 lektionstimmar vardera. Övrig tid ägnar du åt de ämnen du väljer själv. Du har alltså 10 lektionstimmar för att fördjupa dig i något du brinner för eller för att studera ämnen du alltid velat men aldrig vågat prova. I årskurs 2 kan du också söka in till vår musikinriktning.

Årskurs 3

I årskurs 3 ökar friheten att välja hur schemat ska se ut än mer. Du kan välja olika inriktningar t. ex. College och Projekt - två huvudvalämnen som till ganska stor del styr hur ditt övriga schema kommer att se ut. Det finns också möjlighet att söka in till musikinriktningen eller naturvetenskapliga inriktningen. Annars väljer du fortsatt mellan valämnen och de gymnasiegemensamma.

Observera att beskrivningen är gjord med tanke på hur det vanligtvis brukar se ut. Variationerna är stor, beroende på vad man har med sig för erfarenheter innan. Så långt det är möjligt ska du studera på egna villkor och i egen takt.

Senast uppdaterad: 2018-02-13 15:09