Inriktning- Berättelser från samtiden

Berättelser från samtiden handlar om att ta vara på den tid vi har här på jorden. Bilda oss en uppfattning om vår egen tid genom att ta del av just samtida berättelser och få syn på hur de speglar såväl den tid vi lever i som den som varit...

Berättelser från samtiden handlar också om att upptäcka och att under lektionerna ta del av och producera berättelser från livet och omhändelser omkring oss. Att lära sig använda de verktyg som finns för att kommunicera berättelserna.

Exempel på vad det kan innebära:
Berätta om en för dig viktig händelse. Skriv ner den, kanske i form av en dikt, monolog, novell eller filmsynopsis (filmmanus). Du kan också måla din berättelse, skulptera, fotografera eller filma din berättelse.

OBS - Varje uppgift du får ska göras klart under ett och samma lektionspass!

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28