Inriktning Människans villkor

Diskussion i skolans bibliotek

Människans villkor handlar om att studera den värld vi lever i, i hopp om att också kunna påverka. Tillsammans kommer vi att lära oss om människans villkor i världen, genom att undersöka hur krig och konflikter, orättvisor och miljöförstöring, diskriminering och normer påverkar våra liv på olika sätt

Inriktningen är ett samarbete med Etableringskursen på skolan. Tillsammans med Etableringskursen kommer vi att organisera ett språkutbyte samt andra aktiviteter – där ni deltagare bestämmer vad som kommer att göras.

Inriktningens innehåll och utformning kommer att växa fram i dialog mellan deltagare och lärare. Exempel på moment som kan ingå:

Analys av samtidens livsvillkor genom frågor som: Vad gör krig och konflikter med människor? Vilket ansvar har vi för andra människors välbefinnande? Vilka normer skadar mer än de gör nytta – och hur kan vi påverka dessa normer?

Projektarbete – där det finns möjlighet att skriva uppsats eller organisera sig i någon form av praktiskt solidaritetsarbete.

Samarbete sker också med Saraföreningen som är en förening som startades 2005 här på skolan, och arbetar med internationellt folkbildningsarbete.

Senast uppdaterad: 2018-01-08 20:35