Naturvetenskaplig inriktning

En deltagare samtalar med sin lärare

Vill du studera kemi, fysik och biologi? På vår naturvetenskapliga inriktning kan du koncentrera dig på dessa ämnen. Du får chans att fördjupa dig i aktuella ämnesområden, som genteknik, energifrågor och klimatförändringar. Vi studerar ny teknik och forskning. Vi diskuterar de ofta svåra etiska frågeställningar som forskningen ställer oss inför.

Ämnen du studerar

På den naturvetenskapliga inriktningen studerar du ämnen motsvarande gymnasieskolans naturvetenskapliga program, dvs kemi (kurs 1 och 2), fysik (kurs 1a och 2), biologi (kurs 1 och 2) samt matematik (kurs 1-4).

Första studieåret ägnar vi åt kemins och fysikens grunder bland annat genom att studera vardagliga fenomen runt omkring oss. År 2 och/eller 3 sker en fördjupning av kunskaperna och andelen självständigt arbete ökar. Ämnet biologi är uppdelat i två delkurser och kan läsas i valfri ordning under två läsår.

Låter detta intressant kan du redan i årskurs 1 välja naturvetenskaplig inriktning. Antalet naturvetenskapstimmar du kan ha på ditt schema ser ut ungefär så här (heltid=30 lektionstimmar):

Årskurs 1: ca 10 lektionstimmar
Årskurs 2: ca 14 lektionstimmar
Årskurs 3: ca 20 lektionstimmar

Målet med inriktningen

Målet är att du ska få en komplett naturvetenskaplig gymnasiekompetens. För att ge dig själv de bästa möjligheterna att skaffa dig en sådan, behöver du ägna minst två år av dina studier på skolan åt dessa ämnen. Dessutom får du möta människor verksamma inom universitet/högskola och får en ökad insyn i hur det är att studera vidare efter folkhögskolestudierna. Om du uppnår godkänt i ämnena och uppfyller omfattningskravet (1-3 år) kan du bli behörig att söka alla naturvetenskapliga inriktningar på universitetet.

Martin Larsson

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-22 16:19