Valämnen

Målarpalett färg och form kurs Göteborgs folkhögskola

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena kan du välja mellan en mängd olika valämnen. Beroende på vilken inriktning och årskurs du går läser du mellan 2-6 timmar valämnen varje vecka. På grund av schemakrockar och ett stort intresse för vissa ämnen är det inte garanterat att du får ditt valämne det första året du väljer det. Vilka valämnen som erbjuds kan också variera från år till år, detta är ett axplock av de vanligaste förekommande valämnena.

Antikens historia

Historia handlar om människor och inte årtal eller kungar. Vi fördjupar oss i hur människor levde och vilka arv de lämnade efter sig. Du är med och bestämmer inriktning. 

Filosofi

Vi talar och tänker tillsammans utifrån frågor som: Vad är godhet? Vad är kunskap? Vilken är den bästa politiken? Vilka tankar har olika filosofer haft genom tiderna - och hur förhåller vi oss till deras åsikter? Vad kan modern filosofi lära oss? Vad innebär det att vara människa?​ Ämnets gränser bestäms av gruppens vilja.

Foto/Photoshop

Fototillvalet innehåller både digital- och analog foto. Vi studerar grunderna, skillnaderna och fördelarna i respektive analog och digital foto. Vi lär oss photoshop från grunden. Du kan låna kamera på skolan.

Färg och Form

Här får du chansen att prova på de konstnärliga teknikerna i vår ateljé.

Fördjupad svenska

Här fördjupar och förfinar du din förmåga att skriva, läsa, tolka, tala och gestalta det svenska språket. Kursen är högskoleförberedande och ger behörighet till svenska 3. 

Internationella frågor

Vi diskuterar aktuella händelser som t ex. varför ingriper inte FN i Syrien? Håller Kina på att bli världens ledande supermakt? Kan väljas i årskurs 2 , 3.

Kroppens biologi

Du får lära dig hur din kropp fungerar och vad som händer när något i kroppen inte fungerar som det ska. Vi diskuterar frågor såsom organtransplantationer, dödshjälp med mera.

Kör

Tonvikten ligger på sångglädje och energi, men ni kommer självklart att bli mer erfarna på stämsång och tonsäkerhet under året. Alla är välkomna!

Livet och Hälsan

En orienteringskurs där du har möjlighet att lära dig om kost, stress, fysisk aktivitet, sömn och mycket mer. ​Kursen innehåller både teori och praktik som exempelvis träning av olika slag, matlagning samt tekniker för att slappna av. 

Livsåskådning/religion

I livsåskådningsämnet ägnar vi oss åt att ”åskåda/se livet”, och det som finns i världen i form av olika –ismer och livsåskådningar.  Vi lär oss likheter och olikheter i de olika världsreligionerna. Vi ägnar oss mycket åt att diskutera frågor som: vad är godhet och onska, vad är normalt och vad är meningen med livet.

Musikverkstad

Musikverkstad är ett praktiskt ämne där vi provar på att spela trummor, gitarr, bas, keyboard samt sjunga tillsammans. Vi provar också på att skriva låtar och spela in musik på dator eller iPad. Inga särskilda förkunskaper krävs förutom ett intresse att lära sig mer om musik och vilja prova på att spela.

Naturvetenskap för nyfikna

För att förstå frågor som rör miljö och natur behöver vi kunskaper inom naturkunskap. Samtidigt som vi lär oss naturvetenskapliga grunder diskuterar vi viktiga frågor som klimatförändringar, framtida energikällor med mera.

Psykologi

Du får lära dig om människors grundläggande behov, våra relationer och om hur vi påverkas av våra uppväxtvillkor.

Retorik

I retorik får du lära dig att tala inför klassen. Du tränar bland annat upp förmågan att ta plats, hålla kvar din koncentration och involvera publiken.

Samhällskunskap grund

Ett ämne för dig som vill lära dig mer om politiska frågor och bättre förstå samhället du lever i. Kan väljas i årskurs 2, 3.

Samtidens historia

För dig som vill försöka förstå hur saker och ting hänger samman och varför världens ledare handlar som de gör. Vi arbetar i huvudsak med 1900-talets historia.

Skriv och läs

Tycker du att du har svårt med att läsa och skriva? Här får du träna upp din läsförmåga, göra skrivövningar med mera. Du får också testa på olika hjälpmedel som är framtagna för dyslektiker.

Spanska

Här får du lära dig grunderna i världsspråket spanska. Vi lär oss spännande fakta om spansktalande länder och tränar på vanliga ord och uttryck samt användbar grammatik. 

Svenska som andraspråk

Här får du chansen att fördjupa dig i svenskan. Vi ägnar oss åt att skriva olika slags texter, allt från fakta till poesi.

Teater

Under höstterminen arbetar vi med blandade teaterövningar, till en början med tonvikt på improvisation. Gradvis kommer vi in mer på arbete med karaktär, viljor och text. Vi kommer också kontinuerligt att öka medvetenheten om hur vi använder vår kropp och röst på scenen. Under våren sätter vi upp en pjäs. Inga förkunskaper krävs, alla är välkomna!

Växter och djur

Genom exkursioner, studiebesök och undersökning av biologiskt material försöker vi göra de teoretiska delarna mer förståeliga. Vi fokuserar på de största grupperna av svampar, växter och djur.

Senast uppdaterad: 2018-02-13 15:11