Valämnen

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena kan du välja mellan en mängd olika valämnen. Beroende på vilken inriktning och årskurs du går läser du mellan 2-6 timmar valämnen varje vecka. På grund av schemakrockar och ett stort intresse för vissa ämnen är det inte garanterat att du får ditt valämne det första året du väljer det. Vilka valämnen som erbjuds kan också variera från år till år, detta är ett axplock av de vanligaste förekommande valämnena.

Antikens historia

Historia handlar om människor och inte årtal eller kungar. Vi fördjupar oss i hur människor levde och vilka arv de lämnade efter sig. Du är med och bestämmer inriktning.

Datatillval

För dig som känner dig lite osäker på det här med datorer. Vi arbetar med officepaketet i första hand men kommer också titta på de lite mer avancerade applikationerna.

Foto/Photoshop

Fototillvalet innehåller både digital- och analog foto. Vi studerar grunderna, skillnaderna och fördelarna i respektive analog och digital foto. Vi lär oss photoshop från grunden. Du kan låna kamera på skolan.

Friskvård

Vi testar på geocaching, olika dansformer, bollsporter, klättring med mera.

Färg och Form

Här får du chansen att prova på de konstnärliga teknikerna i vår ateljé.

Internationella frågor

Vi diskuterar aktuella händelser som t ex. varför ingriper inte FN i Syrien? Håller KIna på att bli världens ledande supermakt? Kan väljas i årskurs 2 , 3.

Kroppens biologi

Du får lära dig hur din kropp fungerar och vad som händer när något i kroppen inte fungerar som det ska. Vi diskuterar frågor såsom organtransplantationer, dödshjälp med mera.

Kultur/litteratur

Här får du dyka ner i konst, litteratur och musik. Vi gör museibesök, går på konserter och teaterföreställningar.

Matlagning

Du kommer få lära dig grundläggande matlagningsmetoder och samtidigt laga en massa mat.

Naturvetenskap för nyfikna

För att förstå frågor som rör miljö och natur behöver vi kunskaper inom naturvetenskap. Samtidigt som vi lär oss naturvetenskapens grunder diskuterar vi viktiga frågor som klimatförändringar, framtida energikällor med mera.

Psykologi

Du får lära dig om människors grundläggande behov, våra relationer och om hur vi påverkas av våra uppväxtvillkor.

Retorik

I retorik får du lära dig att tala inför klassen. Du tränar bland annat upp förmågan att ta plats, hålla kvar din koncentration och involvera publiken.

Samhällskunskap grund

Ett ämne för dig som vill lära dig mer om politiska frågor och bättre förstå samhället du lever i. Kan väljas i årskurs 2, 3.

Samtidens historia

För dig som vill försöka förstå hur saker och ting hänger samman och varför världens ledare handlar som de gör. Vi arbetar i huvudsak med 1900-talets historia. Inga förkunskaper krävs.

Skriv och läs

Tycker du att du har svårt med att läsa och skriva? Här får du träna upp din läsförmåga, göra skrivövningar med mera. Du får också testa på olika hjälpmedel som är framtagna för dyslektiker.

Svenska som andraspråk

Här får du chansen att fördjupa dig i svenskan. Vi ägnar oss åt att skriva olika slags texter, allt från fakta till poesi. Kanväljas i åk 2, 3.

Teater

För dig som kanske skulle vilja men aldrig vågat eller för dig som redan provat på. Vi kommer arbeta med skådespelarträning och framför minst en föreställning.

Växter och djur

Genom exkursioner, studiebesök och undersökning av biologiskt material försöker vi göra de teoretiska delrna mer förståeliga. Vi fokuserar på de största grupperna av svampar, växter och djur.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28