Måltidsbiträde & Lokalvårdare

Vill du arbeta som måltidsbiträde eller lokalvårdare? Vill du gå en utbildning som ökar dina chanser till jobb? I samarbete med Västra och Norra Hisingens stadsdelsförvaltning erbjuder vi en 1-årig utbildning i Backa och Nya Varvet.

Utbildningens innehåll

Kursen är två terminer lång och du läser på heltid. Du läser ämnen som näringslära, specialkost, service och bemötande, servering, hygien, ergonomi, städmetoder och städmaskiner och ergonomi. I utbildningen ingår 6 veckor praktik inom måltid- och fastighetsservice i Norra Hisingen. Under praktiken har du en handledare som hjälper dig att komma in i arbetet.

Efter utbildningen

Chanserna till jobb är goda då det råder brist på utbildad personal inom detta område i Göteborg. Om du klarar utbildningen med godkända betyg finns det möjlighet till arbete i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning som måltidsbiträde och lokalvårdare.

Vem kan söka?

Du ska under året fylla 20 år eller vara äldre. Du ska ha kunskaper motsvarande grundskola och kunskaper i svenska motsvarande lägst godkänt betyg på Sfi C. Du ska ha försörjningsstöd från Västra eller Norra Hisingen. Det är din socialsekreterare avgör om du kan gå kursen eller inte.

Kursinfo

Kursstart
ännu inte bestämt.

Kursplats
Backa Folkets Hus,
Granåsgatan 2

samt

Örlogsvägen 22,
Västra Frölunda

Senast uppdaterad: 2018-02-13 10:29