Hjälp vid läs- och skrivsvårigheter

Om du har läs- och skrivsvårigheter så har skolan tekniska hjälpmedel. Via biblioteket kan du bland annat få ljudböcker, det finns programvaror och läsplattor att låna.

Vi har ett valbart ämne på allmän kurs Läs och skriv för dig som vill träna din läs- och skrivförmåga. Vi jobbar med läsplattor och använder olika appar som stöd.

Skolan kan utreda läs- och skrivsvårigheter

Om du upplever att du har läs- och skrivsvårigheter har vi en pedagog på skolan som kan göra tester som visar vilken grad av svårigheter du har. Utifrån detta kan du sedan få rätt stöd från skolan. Denna utredning är inte att jämställa med en fullständig dyslexiutredning.

Kontakta Maria Lange eller Maria Lindstén för mer information om det stöd skolan erbjuder.

Maria Lange

Speciallärare (föräldraledig läsåret 2015-2016)
Telefonnummer
E-post

Maria Lindstén

Lärare på Läs och skriv
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31