Kurator

kurator på Göteborgs folkhögskola

Vår kurator Gunilla Jansson är till för dig som studerar på skolan. Om du vill prata med Gunilla kontaktar du henne antingen via sms, telefonsamtal eller mail. Samtalen med kurator är konfidentiella och ingenting du säger kommer att föras vidare. Kurators arbetstider:Måndag-torsdag 08:00-16:30

Du är välkommen till Gunilla om du behöver en samtalspartner, stöd och hjälp. Det kan gälla olika bekymmer med studier, socialt, privat med vänner och/eller familj eller din partner. Stress, sömnsvårigheter eller upplevd psykisk ohälsa kan vara andra funderingar kring livsfrågor och anledning till att du besöker kurator. Du kan också få hjälp med att komma i kontakt med externa verksamheter som socialtjänst, ungdomsmottagning, kvinnojourer, vårdgivare m fl. 

Som kurator arbetar Gunilla också med:

  •  Deltagare i grupper och klasser
  • Flerpartssamtal med deltagare – lärare – nätverk
  • Handledning/konsultation till skolpersonal
  • Skolövergripande värdegrundsarbete
  • Krishantering

Gunilla Jansson

Kurator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-02-13 14:53