Om du är missnöjd, vill överklaga

Du kanske tycker att någon personal eller annan deltagare behandlat dig illa eller du känner dig felaktigt bedömd. Här beskriver vi hur du ska göra om du är missnöjd eller vill överklaga ett beslut.

Om du känner dig felaktigt behandlad

Om du känner dig missnöjd med din studiesituation eller känner dig felaktigt behandlad ska du i första hand ta upp detta med klassrådet eller din lärare/mentor. Tycker du inte att det blir bättre ska du gå till din studierektor. Därefter kan du gå vidare till rektorn. Skulle du fortfarande inte tycka att situationen är löst kan du kontakta styrelsen genom dess ordförande. Som en sista möjlighet för att få rätt kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd - FSR.

Överklaga antagningsbeslut på allmän kurs

Även om du redan studerar hos oss måste du ansöka om att bli uppflyttad till nästa årskurs. Lärarlaget beslutar tillsammans om du har varit tillräckligt närvarande och om du anses kunna följa med i undervisningen. Om du inte blir antagen kan du överklaga. Du lämnar skriftligt in överklagan med en motivering senast 1 augusti till skolan.

Överklaga antagningsbeslut på fritidsledarutbildningen/personlig assistentutbildning

Ett negativt antagningsbeslut till årskurs 1 på fritidsledarutbildningen eller personlig assistentutbildning går inte att överklaga. Detta är utbildningar med högt söktryck. Vi berättar gärna för dig hur du kan stärka dina chanser inför nästa antagningsomgång.

Överklaga studieomdöme på allmän kurs

Överklagan av ett studieomdöme skall ske skriftligt och vara inkommet till skolan senast den 1 augusti/1 januari om omdöme lämnas efter en hösttermin. Överklagan skall vara underskriven, adresseras till lärarrådet och skickas per post till skolan. Lärarrådet behandlar överklagandet före kursstart. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd – FSR.

Överklaga underkännande eller avrådan på fritidsledarutbildningen

Om du skriftligt och muntligt har fått ett beslut om avrådan från FL-rådet kan du överklaga detta till FL-rådet. Därefter kan du vända dig till skolans rektor och sedan skolans styrelse. Vill du fortfarande gå vidare ska du kontakta Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd – FSR.

Harriet Andreasson

Telefonnummer
E-post

Gladys San Roman Yannelli

Telefonnummer
0521 - 27 57 00
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28