Avstängning/avskiljande

För att skolan ska vara en bra studie- och arbetsmiljö har vi möjligheten att ta till disciplinära åtgärder. Vi kan varna, avstänga eller avskilja en deltagare från undervisningen.

Varning av deltagare

Varning kan ske både muntligt och skriftigt. En varning kan utfärdas om deltagaren inte tar ansvar för sina studier, inte visar respekt för andra på skolan med mera.

Avstängning av deltagare

Ett beslut om avstängning innebär att deltagaren under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan.Detta kan ske om en deltagare stör undervisningen så mycket att studierna för de andra deltagarna inte kan bedrivas på ett normalt sätt. Då kan den studerande avstängas från vidare studier eller uppmanas att begära studieuppehåll. Beslut om avstängning fattas av lärarrådet. 

Avskiljande av deltagare

Om skolan avskiljer en deltagare från undervisningen innebär det att han/hon avskrivs helt ifrån skolan. Detta kan ske vid en hotsituation, pågående drogmissbruk, stöld eller vid situationer av liknande dignitet. Beslutet fattas av rektor och går att överklaga till skolans styrelse. Därefter kan deltagaren ta ärendet vidare till Studeranderättsliga rådet- FSR.

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskolestyrelsens ordförande: Hans-Inge Sältenberg

Email:  

Tel: 0705-978897

piv{4qvom5{it|mvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{m%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mow|mjwzo{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m