Drogpolicy

Vi på Göteborgs folkhögskola har under många år följt med och deltagit i den alkoholpolitiska debatten.

På grund av de insikter och erfarenheter som vi har fått under de 45 år vi har funnits - har vi skolans lärarråd och styrelse beslutat att Göteborgs folkhögskola ska vara en drogfri skola. Det betyder att det inte är tillåtet att dricka alkohol eller använda droger i skolans lokaler eller på skolans arrangemang, studieresor, studiebesök med mera.

Vid misstanke om pågående missbruk kan drogtest ske.

uiqt|wB&%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{m%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mow|mjwzo{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m