Allmän kurs grundskolenivå

Du som inte läst svensk grundskola kan under 1 år läsa in grundskolans årskurs 9 på vår filial i Biskopsgården. Kursen passar även dig som har annat hemspråk än svenska. Du kan söka studiemedel ifrån CSN.

Vad läser vi?

Vi läser svenska/svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, historia, data, naturkunskap och engelska.  Vi gör mycket saker tillsammans eftersom vi lära oss av varandra. Därför har vi en del aktiviteter tillsammans med övriga skolan. Det kan vara friluftsdagar eller temadagar där du kan vara med och påverka innehållet. Under fliken "Våra kurser" kan du läsa mera om hur det är att studera på folkhögskola.

Vad kan jag göra efter kursen?

Om du klarar kursen får du ett intyg som gör att du kan söka vidare till gymnasieutbildning. Du kan läsa allmän kurs gymnasienivå hos oss. Efter tre års studier på gymnasienivå kan du få grundläggande behörighet till högskolestudier.

Vem kan söka?

Om du är minst 18 år och har kunskaper i svenska som motsvarar Sfi D kan du söka till oss. Kursstart sker varje höst. Du hittar all information om hur du söker under Sök till oss.

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en serviceavgift varje läsår på 750 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, inträden och försäkring.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "för studerande"

Kursstart

Kursstart 21 augusti 2017.

Läsårstiderna hittar du under För studerande.

Kontakt

Samordnare
Gunnel Alsén
031-382 06 68
  

Biskopsgårdens växel:
Måndag-fredag 08.30-12.00 
031-769 76 04 

Serviceavgift

Du betalar ingenting för själva studierna på skolan. Däremot tar vi ut en serviceavgift på 750 kr/läsår. Det täcker bland annat försäkring, viss kopiering, viss studiematerial och delar av inträden.

o}vvmt5q5it{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{m%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mow|mjwzo{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m