Allmän kurs gymnasienivå

Oavsett om målet är att komma in på drömutbildningen eller att bilda och utbilda dig i lugn och ro, kommer du hos oss att få kunskaper och färdigheter för hela livet.

Allmän kurs gymnasienivå är en behörighetsgivande kurs som ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Vad som krävs för att bli behörig kan du läsa mer om här. Du kan söka studiemedel från CSN. I Biskopsgården kan du läsa motsvarande årskurs 1 på gymnasiet för att sedan fortsätta dina studier på Nya Varvet. På Nya Varvet kan du läsa årskurs 1-3. Under fliken "Våra kurser" kan du läsa mera om hur det är att studera på folkhögskola.

Årskurs 1 Biskopsgården

I Biskopsgården kan du läsa årskurs 1 på gymnasienivå för att sedan fortsätta dina gymnasiestudier på Nya Varvet. Du läser tillsammans med klassen följande gymnasieämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap. Dessutom har vi olika teman, temadagar och gör utflykter och besök på t.ex. teater, bio med mera. 

Välj inriktning och valämne på Nya Varvet utifrån intresse

På Nya varvet har vi tre årskurser. I varje årskurs läser du gymnasiegemensamma ämnen som krävs för högskolebehörighet. Dessutom väljer du fritt bland våra valämnen de lektionspass du inte har de gymnasiegemensamma ämnena. Du kan läsa mer om valämnen här. Vilken årskurs du ska välja beror på dina erfarenheter och förkunskaper. Om du vill veta hur tre år på allmän kurs kan se ut, klicka i menyn till vänster. 

Redan i årskurs 1 eller 2 kan du börja läsa på vår Naturvetenskaplig inriktning under valämnespassen. Där kan du läsa in behörigheter så att du kan söka naturvetenskapliga utbildningar på universitet/högskola. I årskurs 3 kan du välja mellan följande inriktningar: 

Collegeinriktningen är till för dig som vill träna på att analysera och skriva texter.

Musikinriktningen passar dig som vill hålla på med musik med inriktning sång.

Människans villkor

Naturvetenskaplig inriktning

Samtida berättelser får du på olika sätt utveckla din förmåga att berätta historier, kanske i form av en dikt, pjäs eller en videoinspelning.

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme.

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på andra sätt, till exempel med inlämningsuppgifter. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på gymnasienivå, ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Mer än totalt 20 % frånvaro innebär också att du inte kan få ut ett omdöme.

Vem kan söka?

För att söka måste du ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk grund. Ansökningsblankett hittar du under Sök till oss.

Vilka blir antagna?

Vid antagning prioriterar vi de som redan läser på någon av skolans kurser. Antagning av nya studerande till höstterminen sker löpande fram till kursstart. Du som söker till  årskurs 1 antingen till Nya Varvet eller Biskopsgården intervjuas. Vi eftersträvar mångfald. Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.  

Även din motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen vägs in vid urvalet. Om två sökande för övrigt har likvärda behov prioriterar vi dig som har yrkeserfarenhet.

Om du tidigare studerat på skolan och söker till ett nytt läsår på Göteborgs folkhögskola sker antagningen vid ett antagningskollegium. För att kunna bli antagen till nästa årskurs krävs att din närvaro är minst 80 % och att du bedöms kunna följa undervisningen. 

Beslut om antagning fattas av studierektor i samråd med allmänna kursens lärarråd.

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en serviceavgift varje läsår på 750 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, inträden och försäkring.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "för studerande"

Kursstart

Kursstart 21 augusti 2017.

Läsårstider hittar du under För studerande.

Kontakt

Studierektor 
Eva Lindgren
031-769 76 09
 

Administrativ koordinatorer
Maria Edelton
031-769 76 01
  

Kristina Båth
031-769 76 24
  

Serviceavgift

Du betalar ingenting för själva studierna på skolan. Däremot tar vi ut en materialavgift på 750 kr/läsår. Det täcker bland annat försäkring, viss kopiering, visst studiematerial och delar inträden.

m%vi5tqvlozmvH%vozmoqwv5{muizqi5mlmt|wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5ji|pH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{m%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mow|mjwzo{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m