Filmproduktionutbildning - fiktion och dokumentär

Vill du utveckla ditt eget filmberättande? Film och media är en växande bransch med nya möjliga vägar som kräver en stark grund att stå på. Vi har ett nära samarbete med branschen. Utbildningen är ettårig och CSN berättigad. 

Sista dag att söka är 24 april 2017! 

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av en blandning av teoretiska och praktiska moment. Du kommer att få en solid grund i foto, ljud, ljus och manusverktygen för att arbeta med både fiktion och dokumentär. Utbildningen fokuserar mycket på att hitta den egna rösten som filmskapare, att formulera vad just du vill berätta samt hitta rätt uttryck för det. 

I utbildningen ingår övningar och genomgångar med analyser och kompletterande mentorskap. Du får arbeta med allt från idé till produktion. Vi gör flera studiebesök samt bjuder in filmarbetare med spetskompetens. 

Termin 2 består av ett längre block med eget filmprojekt. Varje deltagare gör varsin film, självklart i samarbete med klasskamraterna och med handledning. 

Studierna är en språngbräda mot fortsatt yrkeskarriär samt en förberedande utbildning med starkt CV-byggande material för avancerade filmstudier i Sverige eller i andra länder. 

När du blir godkänd på utbildningen får du ett utbildningsbevis. Det finns 15 studieplatser.

Vem kan söka?

Du ska ha gymnasiekompetens med grundläggande filmkunskaper/erfarenheter samt ett aktivt filmintresse/motivation. 

Så här söker du

Du kan söka digitalt eller  fylla i ansökningsblanketten som du hittar under Sök till oss. Senast den 15 april ska du skickat in blanketten till skolan. Till ansökan bifogar du personbevis, betyg och anställningsbevis.

Dessutom ska du skicka med ett personligt brev på en A4-sida med motivation, bakgrund, framtida filmprojekt och mål, samt arbetsprov på egen film, eller scen på 1-15 min. Skicka länk till filmen.

Vilka blir antagna?

Utifrån din ansökan och de arbetsprover du skickar med kommer vi att kalla ett visst antal sökande till intervju. På  plats kommer du att få en liten filmuppgift. Därefter bestämmer vi vilka som blir antagna. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "för studerande"

Läsårstider

Kursstart 21 aug 2017.

Läsårstiderna hittar du under För studerande.

Kontakt

Samordnare och kontaktperson
Jeanette Forslund
0708-14 07 66
 

Ekonomi och kostnader

2000 kr/termin för viss teknisk utrustning, personlig redigeringslicens, studiebesök, filmfestival, viss kurslitteratur, försäkring samt kopiering och utskrifter.

rmivm||m5nwz{t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{m%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mow|mjwzo{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m