Fritidsledare- Fritid i storstad

Du som väljer att utbilda dig till fritidsledare kan arbeta inom många olika områden t. ex. fritidsgård, behandlingshem, träffpunkt för äldre, med mera.  Utbildningen är både teoretisk och praktisk för att du ska vara väl förberedd för yrkeslivet. Många av våra studerande får jobb direkt efter utbildningen. Fritidsledarutbildningen är eftergymnasial och CSN-berättigad.

Deltagare får instruktioner inför kanothajk 

Det här läser du

Vår profil är Fritid i storstad men det innebär inte att vi isolerar oss i betongen. Under 4 terminer kommer du att få fördjupa dig i bland annat följande ämnen/aktiviteter: kanothajk, psykologi, video, sociologi, friskvård och hälsa, bild och form, pedagogik, gruppsykologi, projekt, uppsatsskrivning och en mängd studiebesök med mera. Under fliken "Våra kurser" kan du läsa mera om hur det är att studera på folkhögskola.

Vill du läsa mer om alla de olika ämnena och aktiviterna så kan du gör det här.

Vem kan söka fritidsledarutbildningen?

Du måste ha behörighet för yrkeshögskolan med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 och vara minst 18 år. Dessutom krävs att du har erfarenhet ifrån yrkesområdet. Du kan till exempel ha varit ideell ledare inom förening eller arbetat/praktiserat på fritidsgård, inom projekt med mera. Det är inte ett krav att du har arbetet inom öppen verksamhet såsom fritidsgård. Alla former av erfarenheter och engagemang inom fältet fritidsarbete är meriterande. Det är viktigt att du kan ta initiativ och samarbeta med andra.

Du hittar ansökningsblankett under fliken Sök till oss. Sista dag att söka är 15 april. Vi kallar de sökande till intervju och besked ges i juni. Glöm inte att skicka med intyg och referenser som styrker att du har erfarenhet. Hur mycket erfarenhet du har ifrån yrkesområdet spelar roll när det bestäms vilka som bli antagna.

Utbildningsbevis

Om du blir godkänd på utbildningen får du ett utbildningsbevis. Vad som krävs för att bli godkänd kan du läsa mer om, se vänstermenyn. Skulle du ha någon rest kvar att ta igen får du ett interimsintyg. Då har du två år på dig att gå klart utbildningen. Många arbetsgivare kräver idag att en fritidsledare har genomgått utbildningen för att få fast anställning.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "för studerande"

Kursstart

Nästa utbildningsstart är 21 augusti 2017

Löpande antagning fram till 15 maj.

Läsårstiderna hittar du under För studerande.

Kontakt

Kontaktperson
Nina Forslund
031-769 76 35
 

Ekonomi och kostnader

Du betalar ingenting för själva utbildningen. Däremot tar vi ut en serviceavgift. Serviceavgiften för läsåret 2017-2018 är 2500 kronor/termin. Dvs 5000 kr/läsår. Då ingår alla studieresor, fjällvandring, kanothajk, övernattningar, studiebesök med mera. En faktura kommer skickas när terminen har börjat, dvs i slutet av augusti och i mitten av januari. Kurslitteratur bekostas av deltagaren.

vqvi5nwz{t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{m%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mow|mjwzo{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m