Folkhögskolekurs - inriktning stödassistent

Vill du arbeta med människor och göra en insats i deras vardag? Efter utbildningen kan du få arbete på äldreboende, på boende för personer med funktionsnedsättning, i daglig verksamhet eller som personlig assistent i människors hem.

Utbildningen är CSN berättigad.

Utbildningens innehåll och utbildningsbevis

Utbildning ger en god grund för arbete med vuxna och barn med särskilda behov av olika slag och på äldreboende. Kursen ger också en allmän orientering i socialt arbete. Under två terminer får du både teoretisk och praktisk kunskap och du blir väl förberedd för yrkeslivet. Om du blir godkänd på utbildning får du ett utbildningsbevis som du kan använda när du söker jobb. De teoretiska ämnena i kursen är socialpedagogik, specialpedagogik, psykologi, etik/yrkesroll, friskvård/hälsa, medicin/kroppens funktioner och samhällsorientering.

Praktik

I kursen ingår 4 veckor praktik. Under praktikveckorna följer du praktikhandledarens schema vilket kan innebära arbete på kvällar, lördagar och söndagar. Skolan hjälper dig att hitta praktikplats. Många praktikplatser har lett till en anställning. I kursen ingår även ett antal studiebesök. Deltagande vid studiebesöken är obligatoriska.

Vem kan söka?

Du ska vara över 18 år, ha kunskaper motsvarande grundskolans årskurs 9 och svenska grundskolenivå (SAS G). Alla sökandekallas till intervju. Har du tidigare yrkeserfarenhet är det en merit när vi väljer vilka som blir antagna. Hur du gör för att söka hittar du under fliken "Sök till oss".

Varför läsa på folkhögskola?

Ett av folkhögskolans uppdrag är att stärka och utveckla demokratin. Det kan handla om att vara med och påverka kursens innehåll och schema till att förändra skolans lokaler. Du har som deltagare ett ansvar för hur din utbildning och din studievardag ska se ut. 

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en serviceavgift varje läsår på 750 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, inträden och försäkring.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "för studerande"

Kursstart

Kursstart 21 augusti 2017.

Läsårstiderna hittar du under För studerande.

Kontakt

Studierektor 
Eva Lindgren
031-769 76 09
 

Administrativ koordinatorer
Maria Edelton
031-769 76 01
  

Kristina Båth
031-769 76 24
  

Serviceavgift

Du betalar ingenting för själva studierna på skolan. Däremot tar vi ut en serviceavgift på 750 kr/läsår. Det täcker bland annat försäkring, viss kopiering, visst studiematerial och delar av inträden.

m%vi5tqvlozmvH%vozmoqwv5{muizqi5mlmt|wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5ji|pH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{m%vqk|wzqi5pmqumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtw||i5riv{{wvH%vozmoqwv5{mow|mjwzo{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m