Samarbeten/projekt

Sfi deltagare Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården

Göteborgs folkhögskola samarbetar gärna med lokala aktörer likväl som andra myndigheter och kommuner. Kontakta skolans rektor om du har idéer kring samarbeten.

Helhetslyftet

Som en del i projektet Helhetslyftet driver vi läsåret 2023/2024 kursen Måltidsbiträde och lokalvårdare. Projektet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att förstärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.Till denna kurs kan handläggare från socialkontor i Göteborgs och Mölndals stad anmäla deltagare. Helhetslyftet finansieras till stor del av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. 

Läs mer om Helhetslyftet här!

imagemzwul.png

 

Vi har även samarbete med Västra Hisingens stadsdelsförvaltning kring Sfi kurser och andra kurser inriktade på svenska språket.

Berit Román

Rektor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 769 76 25