Skolledning

Berit Román

Rektor
Telefonnummer
E-post

Ann-Charlotte Jansson

Rektor biträdande
Telefonnummer
E-post

Eva Lindgren

Rektor biträdande
Telefonnummer
E-post

Gunnel Alsén

Samordnare/Lärare
Telefonnummer
E-post

Willy Brink

Teknisk chef
Telefonnummer
E-post