Skolledning

Berit Román

Rektor
Telefonnummer

Ann-Charlotte Jansson

Rektor biträdande
Telefonnummer

Eva Lindgren

Rektor biträdande
Telefonnummer

Gunnel Alsén

Samordnare/Lärare
Telefonnummer

Willy Brink

Teknisk chef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-02-22 14:22