Skolledning

Skolledning

Ann-Charlotte Jansson

Rektor biträdande
Telefon
E-post

Berit Román

Rektor
Telefon
E-post

Eva Lindgren

Studierektor
Telefon
E-post

Willy Brink

Teknisk chef
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33