Läsårstider

Nedan hittar du läsårstiderna, det vill säga när du börjar, har lov och slutar.

Allmän kurs, folkhögskolekurs - inriktning stödassistent och filmproduktionsutbildning

HT 2017 måndag 21 aug – tisdag 19 dec
Höstlov: onsdag den 1 nov t.o.m. fredag den 3 nov (3 dgr) vecka 44

VT 2018 måndag 8 jan – fredag 1 juni
Kursuppehåll (sportlov) måndag 12 feb t.o.m. fredag 16 feb (5 dgr) vecka 7
Påsklov: tisdag 3 april t.o.m. fredag 6 april (4 dgr) vecka 14

Fritidsledarutbildningen
HT 2017 måndag 21 aug – fredag 29 dec
Höstlov: onsdag den 1 nov t.o.m. fredag den 3 nov (3 dgr) vecka 44

VT 2018 måndag 8 jan – fredag 1 juni
Kursuppehåll (sportlov) måndag 12 feb t.o.m. fredag 16 feb (5 dgr) vecka 7
Påsklov: tisdag 3 april t.o.m. fredag 6 april (4 dgr) vecka 14

Sfi - svenska för invandrare
HT 2017 måndag 7 aug – fredag 22 dec

VT 2018 måndag 8 jan - torsdag 21 juni

Måltidsbiträde/lokalvårdare
HT 2017 måndag 4 sept – fredag 22 dec

VT 2018 måndag 8 jan - fredag 1 juni

 

Läsårstider som PDF