Behörighet och Omdöme

Så blir du behörig till högskola

Hur länge måste jag läsa för att få min gymnasiebehörighet?

På folkhögskola kan du läsa in motsvarande gymnasiekompetens och bli behörig att söka till högskola/universitet. Hur länge du måste plugga för att få grundläggande behörighet beror på dina tidigare studier och arbete. Det finns fyra alternativ:

1) 3 år på folkhögskola

2) 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola

3) 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)

4) 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

När du söker till oss tittar vi på dina inskickade betyg och placerar dig i rätt årskurs, 1-3.

Vilka ämnen måste jag läsa?

För att få ut din behörighet måste du uppnå motsvarande godkänt i 10 gymnasiegemensamma ämnen. Om du redan har godkänt i några av dem så är det inte säkert att du måste läsa om dom hos oss. Behöver du ta igen många ämnen måste du kanske läsa lite längre, detta på grund av schemat.

De tio gymnasiegemensamma ämnen du måste bli motsvarande godkänd i är; svenska (svenska som andraspråk) 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1 a, b eller c, samhällskunskap 1a1, naturkunskap 1a1, religionskunskap 1, historia 1a1.

Eftersom vi ofta läser i teman så är det inte säkert att ämnena heter motsvarande på schemat. Viktigt att veta är att du inte får betyg i varje ämne såsom i gymnasiet. Du blir antingen godkänd eller inte godkänd.

Om jag inte får betyg hur kan jag då söka till högskola?

På folkhögskola får du en samlad bedömning från hela lärarlaget av din förmåga att studera vidare. Detta studieomdöme består av en sjugradig skala. Du kan läsa mer om vad vi tittar på när vi sätter studieomdömet i dokumentet till höger.

När du söker till högre studier hamnar du i en urvalsgrupp där du bara konkurrerar med andra som har läst på folkhögskola. Då ställs ditt omdöme mot andras

Mer information

Göteborgs folkhögskolas Kriterier för omdömessättning

Läs mer om omdöme och behörigheter för Allmän kurs på folkhögskola.nu

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31