Filmproduktionsutbildning

Deltagare på filmproduktionsutbildningen Göteborgs folkhögskola

Vill du utveckla ditt eget filmberättande? Film och media är en växande bransch med nya möjliga vägar som kräver en stark grund att stå på. Vi har ett nära samarbete med branschen. Utbildningen är 1-årig med möjlighet att söka 1-års fördjupningskurs. Kursen är CSN berättigad.

Sista dag att söka är 15 april 2019!

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av en blandning av teoretiska och praktiska moment. Du kommer att få en solid grund i foto, ljud, ljus och manusverktygen för att arbeta med både fiktion och dokumentär. Utbildningen fokuserar mycket på att hitta den egna rösten som filmskapare, att formulera vad just du vill berätta samt hitta rätt uttryck för det. 

I utbildningen ingår övningar och genomgångar med analyser och kompletterande mentorskap. Du får arbeta med allt från idé till produktion. Vi gör flera studiebesök samt bjuder in filmarbetare med spetskompetens. 

Termin 2 består av ett längre block med eget filmprojekt. Varje deltagare gör varsin film, självklart i samarbete med klasskamraterna och med handledning. 

Studierna är en språngbräda mot fortsatt yrkeskarriär samt en förberedande utbildning med starkt CV-byggande material för avancerade filmstudier i Sverige eller i andra länder. 

När du blir godkänd på utbildningen får du ett utbildningsbevis. Det finns 15 studieplatser.

Påbyggnadsår - år 2

Det finns möjlighet att söka till ett andra år. Under året producerar du din egen film under handledning och vi har tillgång till egna lokaler med utrustning på GFS (Gothenburg Film Studios). Utbildningen sker på heltid på distans och är CSN berättigad. Du ges möjlighet att delta på masterclass med inbjudna föreläsare. Examination sker genom en visning av ditt projekt på Bio Capitol.

Vem kan söka filmproduktionsutbildningen?

Du ska ha gymnasiekompetens med grundläggande filmkunskaper/erfarenheter samt ett aktivt filmintresse/motivation. 

Så här söker du

Du söker digitalt via länken som du hittar under Ansökan. Senast den 15 april ska ansökan vara inne. Till ansökan bifogar du personbevis, betyg och anställningsbevis.

Dessutom ska du skicka med ett personligt brev på en A4-sida med motivation, bakgrund, framtida filmprojekt och mål, samt arbetsprov på egen film, eller scen på 1-15 min. Glöm inte att länka till filmen!

Vilka blir antagna?

Utifrån din ansökan och de arbetsprover du skickar med kommer vi att kalla ett visst antal sökande till intervju. På plats kommer du att få en liten filmuppgift. Därefter bestämmer vi vilka som blir antagna. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald.

Ekonomi och kostnader

Du har rätt att söka studiemedel på eftergymnasial nivå via CSN.

2000kr/termin för viss teknisk utrustning, personlig redigeringslicens, studiebesök, Filmfestival, viss kurslitteratur, försäkring samt viss kopiering.

Johanna Bernhardsson

Kursansvarig
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-21 15:38