Fritidsledarutbildning

Fritidsledare i fjällen Göteborgs folkhögskola

Är du en person som vill göra skillnad i andra människors liv genom att engagera dig för att vara en positiv och bekräftande kraft? Då ska du studera till Fritidsledare. Uppdraget som fritidsledare innebär att i ditt arbete stärka människor, både som individ och samhällsmedborgare. Det handlar om att lyfta fram fritidens värde och få människors att må bra. Målgruppen är främst barn och ungdom.

Fritidsledaren verkar i sitt yrkesutövande inom många olika områden i samhället där det är viktigt att kunna möta olika behov. Exempel på arbetsplatser kan vara fritidsgård, skola, projekt med mera. Många av våra studerande får jobb direkt efter utbildningen. Fritidsledarutbildningen är CSN-berättigad på eftergymnasial nivå.

Det här läser du

Hos oss utvecklar du din förmåga att stärka andras tilltro till sin egen förmåga. Vi läser bland annat ämnen som psykologi, sociologi, friskvård och hälsa, ledarskap med mera. (Se hela innehållet i vår utbildningsplan.)

Vår profil är fritid i storstad. Utbildningen finns i Sveriges andra största stad och vi anser det viktigt att belysa fritidsutbudet där. Vi samtalar, diskuterar och reflekterar kring vad det specifika kan vara med fritid i en stor stad. Under profilen ryms därför också det vi kallar för Kulturell verkstad. Här får deltagarna möjlighet att se men också pröva många av de kulturella utryck som finns inom ramen för den stora staden.

Besök oss gärna på vår Instagram – (fritidsledarutbildning_gbg)

Vem kan söka fritidsledarutbildningen?

Inträdeskrav: Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, samt relevant erfarenhet från fritidssektorn.

Med relevant erfarenhet menar vi att du kan ha varit ideell ledare inom förening eller arbetat/praktiserat på fritidsgård, inom projekt med mera. Det är inte ett krav att du har arbetet inom öppen verksamhet såsom fritidsgård.  Det är viktigt att du kan ta initiativ och samarbeta med andra.

Du söker digitalt under fliken Ansökan. Vi kallar de sökande till intervju och besked ges 1 juni. 

Examensbevis

Efter godkänd utbildning utfärdas fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsbevis för fritidsledarutbildning i Sverige.

Kursinfo

Nästa kursstart
19 augusti 2019

Sista dag att söka
15 april 2019

Materialavgift
Du betalar ingenting för själva utbildningen. Däremot tar vi ut en serviceavgift. Serviceavgiften är 3000 kronor/termin. Dvs 6000 kr/läsår. I avgiften ingår resor och studiebesök, försäkring och kopiering. Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur. 

Läs mer
Fritidsledare.se

Nina Forslund

Kontaktperson
Telefonnummer

Dokument

Den lokala utbildningsplanen beskriver vilka utbildningsområden (ämnen och moment) och målen för dessa som utbildningen innehåller.

Lokal kursplan

Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan gäller för alla Sveriges fritidsledarutbildningar.

Gemensam utbildningsplan

Senast uppdaterad: 2019-01-21 15:39