Drogpolicy

Vi på Göteborgs folkhögskola har under många år följt med och deltagit i den alkoholpolitiska debatten.

På grund av de insikter och erfarenheter som vi har fått under de 45 år vi har funnits - har vi skolans lärarråd och styrelse beslutat att Göteborgs folkhögskola ska vara en drogfri skola. Det betyder att det inte är tillåtet att dricka alkohol eller använda droger i skolans lokaler eller på skolans arrangemang, studieresor, studiebesök med mera.

Vid misstanke om pågående missbruk kan drogtest ske.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28