Allmän kurs – gymnasienivå

Två deltagare samtalar vid ett bord

Du kan påbörja dina gymnasiestudier på skolan i Biskopsgården för att sedan fortsätta på vår skola vid Nya Varvet. Kursen passar även dig som har annat modersmål än svenska. Du kan söka studiemedel ifrån CSN.

Ansökan till nästa läsår 2024/2025 är nu öppen.

Allmän kurs gymnasienivå i Biskopsgården 

I Biskopsgården kan du påbörja dina studier på gymnasienivå i en liten grupp. Sedan kan du fortsätta dina studier på vår skola vid Nya Varvet. Du studerar tillsammans med klassen behörighetsgivande kärnämnen på gymnasienivå, bland annat svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap. Vi har temaform som ett viktigt arbetssätt, det skapar ett roligt och dynamiskt lärande tycker vi.

Dessutom gör vi utflykter och studiebesök och har olika temaveckor tillsammans på skolan.

Kursen är särskilt anpassad för dig som har svenska som andraspråk.

Vem kan söka?

Om du är minst 18 år och har behörighet eller motsvarande kunskaper i Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund kan du söka till oss. Om du inte har behörighet i svenska eller SVA grund kommer vi att göra ett språktest för att bedöma om du har motsvarande kunskaper.

Kursstart sker varje höst. Du hittar all information om hur du söker under Ansökan. För att komma till inloggningssidan Klicka här 

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en avgift varje läsår på 850 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, festmiddagar och försäkring.

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme.

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på olika sätt, till exempel med inlämningsuppgifter, samtal och redovisningar. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på gymnasienivå, ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Har du för hög frånvaro innebär det att du inte kan få ett omdöme.

Vilka blir antagna?

Vid antagning prioriterar vi de som redan läser på någon av skolans kurser. Antagning av nya studerande till höstterminen sker löpande under antagningsperioden som startar i februari. Du som söker till årskurs 1 antingen till Nya Varvet eller Biskopsgården intervjuas. Vi eftersträvar mångfald. Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.  

Även din motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen vägs in vid urvalet. Om två sökande för övrigt har likvärda behov prioriterar vi dig som har yrkeserfarenhet.

Om du tidigare studerat på skolan och söker till ett nytt läsår på Göteborgs folkhögskola sker antagningen vid ett antagningskollegium. För att kunna bli antagen till nästa årskurs krävs att din närvaro är minst 80 % och att du bedöms kunna följa undervisningen. 

Beslut om antagning fattas av studierektor i samråd med allmänna kursens lärarråd.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "Studerande/Deltagarstöd".

Kursinfo

Nästa kursstart
21 augusti 2024

Ansökningsperiod
1 februari - 15 april 2024

Serviceavgift
Kursen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 850 kr som täcker försäkring, visst material, kopiering m.m.

CSN
Du kan söka studiemedel på gymnasienivå genom CSN.

Kursplan
Kursplan allmän kurs

Kontakt

Kursansvarig/Biträdande rektor

Sören Haahr Vad

soren.vad@vgregion.se

072 - 205 76 34

Administrativ koordinator

Jeanette Karlsson

jeanette.marie.karlsson@vgregion.se

031-769 76 01