Deltagarstöd

Hos oss på Göteborgs folkhögskola arbetar vi för att du ska må bra och få det stöd du behöver för att lyckas med dina studier. Vi har ett inkluderande förhållningssätt i alla studiegrupper. Vårt arbetssätt kännetecknas av samtal och möten mellan deltagare, lärare och annan personal. Vi utformar studierna för dig och gruppen i dialog med er.

Deltagarstödsgrupp

Gruppens uppgift är att tillsammans med deltagare och personal skapa förutsättningar för goda tillgängliga lärmiljöer. Vi ska i största möjligaste mån arbeta hälsofrämjande, proaktivt fokusera på möjligheter och undanröja eventuella hinder för lärandet.

Deltagarstödsgruppen består av kurator, speciallärare, specialpedagog, IT-pedagog, studie- och yrkesvägledare samt rektor.

Stöd att få

Vi har hög lärartäthet i våra klassrum och strävar efter att anpassa undervisningen efter dina och din grupps behov. Specialpedagog och speciallärare finns med på lektionerna, men det går också att boka enskilda tider. ”Eget arbete” är lektionspass där du själv kan välja vilka ämnen och uppgifter du vill arbeta med och där många lärare finns till hands för att stötta dig och på det valbara ämnet ”Läs och skriv” kan du som vill träna din läs- och skrivförmåga. Tillsammans med vår IT-pedagog får du som behöver pröva ut digitala verktyg som kan vara till hjälp i dina studier.

Specialpedagog, Speciallärare

Arbetar enskilt med deltagarna, eller med grupper av deltagare, med bland annat kartläggningsarbete av studiesituationen tillsammans med deltagare. Kan ge stöd i organisering och planering av studierna, hjälpa till med studiestrategier, IT-hjälpmedel eller andra kompensatoriska hjälpmedel.

Sara Samuelson, Specialpedagog sara.samuelsson@vgregion.se

Maria Lange, Speciallärare maria.lange@vgregion.se

Kurator

Arbetar med deltagare och deltagares enskilda problematik. Hon samarbetar med personalen och övriga i teamet för att stödja både grupper och enskilda deltagare.

Caroline Andersson, Kurator caroline.j.andersson@vgregion.se

Tel 072-252 36 95

IT-pedagog

Har som uppdrag att utforma anpassat digitalt stöd som kan undanröja hinder i lärandet, samt lära deltagare och lärare att använda digitala hjälpmedel.

Sandra Alsterlind Waegle, IT-pedagog sandra.karleson.waegle@vgregion.se 

Socialpedagog

Arbetar för att utveckla förtroendefulla relationer till och mellan deltagare, samt med att fånga upp deltagare och deltagares behov utanför klassrumssituationen.

Andrea Engelbrektsson Mehringer, Socialpedagog andrea.engelbrektsson-mehringer@vgregion.se

Studie- och yrkesvägledare

SYV erbjuder deltagarna enskild vägledning inför framtida studier och yrkesliv. Genomför gruppinformation och stöd gällande ansökningar till högskola och universitet.

Anna Hermansson, SYV anna.m.hermansson@vgregion.se