Skolan

Göteborgs folkhögskola är en av Sveriges största folkhögskolor och vi har funnits sedan 1967. Vi vill verka för integration och mångfald och att utjämna klyftorna mellan människor. Skolan har sin huvudverksamhet på Nya Varvet med en stor filial i Biskopsgården. Vi har en stor allmän kurs med många spännande inriktningar samt populära yrkesutbildningar: fritidsledarutbildning, filmproduktionsutbildning och stödassistentutbildning samt en 1-årig teaterkurs. Hos oss kan du göra en bildnings- och utbildningsresa på dina villkor.

Vår vision

Göteborgs folkhögskola ska genom bildning och utbildning utmana och ge verktyg för förändring och skapa delaktighet för ett demokratiskt och solidariskt samhälle.

Genom att bedriva en hållbar och kvalitativ verksamhet vill vi vara ledande inom folkbildning.

Vi är en av sex folkhögskolor som ägs av Västra Götalandsregionen. Skolorna som ägs av Västra Götalandsregionen samlas i en gemensam Folkhögskoleförvaltning med Anders Ahlström som förvaltningschef.

Statens syfte med folkbildning

De första folkhögskolorna uppstod i Sverige på 1800-talet. Då i form av bildningscirklar, bibiliotek och tidskrifter. Redan då var folkbildningen "fritt och frivilligt" även om uttrycket myntades först 1944. Dagens syfte med folkbildningen och dess statliga anslag bestäms av Riksdagen. Folkbildningsrådet är det organ som fördelar och följer upp anslaget till Sveriges 150 folkhögskolor och 10 studieförbund.

Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att:
-stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
-bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
-bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
-bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Tillgänglighet

För dig som har en funktionsnedsättning och vill veta mer om skolans tillgänglighet:

Tillgänglighetsdatabasen - Nya Varvet