Projekt

Sfi deltagare Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården

Göteborgs folkhögskola samarbetar gärna med lokala aktörer likväl som andra myndigheter och kommuner. Kontakta skolans rektor om du har idéer kring samarbeten.

Helhetslyftet

Som en del i projektet Helhetslyftet driver vi läsåret 2023/2024 kursen Måltidsbiträde och lokalvårdare. Projektet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att förstärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.Till denna kurs kan handläggare från socialkontor i Göteborgs och Mölndals stad anmäla deltagare. Helhetslyftet finansieras till stor del av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. 

Läs mer om Helhetslyftet här!

imagemzwul.png

 

 

Berit Román

Rektor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 769 76 25