Behörighet och Omdöme

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på olika sätt, till exempel med inlämningsuppgifter, samtal och redovisningar. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Har du för hög frånvaro innebär det att du inte kan få ett omdöme.

Så blir du behörig till högskola

Hur länge måste jag läsa för att få min högskolebehörighet?

På folkhögskola kan du läsa in motsvarande gymnasiekompetens och bli behörig att söka till högskola/universitet. Hur länge du måste studera för att få grundläggande behörighet beror på dina tidigare studier och arbete. Det finns fyra alternativ:

1) 3 år på folkhögskola

2) 2 år på folkhögskola om du har 2 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola

3) 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)

4) 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

När du söker till oss tittar vi på dina inskickade betyg och placerar dig i rätt årskurs, 1-3.

Vilka ämnen måste jag läsa?

För att få ut din behörighet måste du uppnå motsvarande godkänt i 10 gymnasiegemensamma ämnen. Om du redan har godkänt i några av dem är det inte säkert att du måste läsa om dom hos oss. Behöver du ta igen många ämnen måste du kanske läsa lite längre beroende av hur ämnena ligger på schemat.

De tio gymnasiegemensamma ämnen du måste bli motsvarande godkänd i är; svenska (svenska som andraspråk) 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1 a, b eller c, samhällskunskap 1a1, naturkunskap 1a1, religionskunskap 1, historia 1a1.

Eftersom vi ofta läser i teman är det inte alltid så att ämnena har samma namn på schemat som de behörigheter de kan ge.

Viktigt att veta är att du inte får betyg i varje ämne såsom i gymnasiet. Du blir antingen godkänd eller inte godkänd.

Om jag inte får betyg hur kan jag då söka till högskola?

På folkhögskola får du en samlad bedömning från hela lärarlaget av din förmåga att studera vidare. Detta studieomdöme består av en sjugradig skala. Du kan läsa mer om hur vi sätter studieomdömet i dokumenten som är länkade till i rutan "Mer information" nedan.

När du söker till högre studier hamnar du i en urvalsgrupp där du bara konkurrerar med andra som har läst på folkhögskola. Du kan givetvis också söka i högskoleprovskvoten med de behörigheter du uppnått under folkhögskoletiden.

Mer information

Göteborgs folkhögskolas Kriterier för omdömessättning

Läs mer om omdöme och behörigheter för Allmän kurs på folkhögskola.nu