Kurser

På folkhögskola kan du skaffa dig behörighet för högre studier, utbilda dig till ett yrke eller läsa om något du är nyfiken på. Hos oss lär du för livet!

Att studera på folkhögskola

Vill du läsa in gymnasiet så att du kan plugga vidare? Då kan du läsa mer under allmän kurs, grundskola eller gymnasienivå. Är du en kreativ mänmniska full med berättelser inom dig? Då kanske vår filmproduktionsutbildning eller teaterutbildning passar dig. Eller vill du utbilda dig till ett yrke där du får jobba med människor? Då har vi stödassistentutbildning och fritidsledarutbildning. Är du arbetssökande och osäker på om folkhögskola är något för dig? Testa vår studiemotiverande kurs där du under 13 veckor får prova på olika ämnen. Tänk på att målet inte är det viktigaste, utan resan dit.

Skillnaden mellan folkhögskola och annan vuxenutbildning

Oavsett vilken av våra utbildningar du blir intresserad av så är det annorlunda att läsa på folkhögskola jämfört med till exempel gymnasiet eller komvux. Folkhögskolan är till för vuxna människor som fritt har valt att läsa hos oss. Vi behöver inte följa några kursplaner utan har rätten att fritt utforma våra kurser. Det innebär att du kan vara med och påverka din utbildning. Friheten innebär också att vi alla måste ta ett ansvar för arbetet på skolan.

Så här studerar vi

Vi vet att du har mycket erfarenheter och kunskaper med dig. Dessa ska vi ta tillvara och vi ska lära av varandra. Du har lärare, elevassistenter och hela din klass som stöd och bollplank under din tid hos oss. Tillsammans förstår och kan vi mer.

Klasserna är ganska små och du läser tillsammans med dina klasskamrater. Du har många lärarledda lektioner och jobbar mycket i grupp. För att grupparbete ska fungera bra krävs att alla bidrar och närvarar. Närvaron är något som blir extra viktigt på en folkhögskola. Vi läser ofta tematiskt. Tematiskt innebär att gränserna mellan olika ämnen suddas ut.

Vi testar dina kunskaper på andra sätt än med prov. Istället för prov får du göra inlämningsuppgifter och olika presentationer, kanske i form av en videofilm eller bildcollage.