Att studera på folkhögskola

Folkhögskola är en unik studieform för alla som fyllt 18 år. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter. På folkhögskola kan du skaffa dig behörighet för högre studier, utbilda dig till ett yrke eller läsa om något du är nyfiken på. Hos oss lär du för livet!

Skillnaden mellan folkhögskola och annan vuxenutbildning

Oavsett vilken av våra utbildningar du blir intresserad av så är det annorlunda att läsa på folkhögskola jämfört med till exempel gymnasiet eller komvux. Folkhögskolan är till för vuxna människor som fritt har valt att läsa hos oss. Vi behöver inte följa några kursplaner utan har rätten att fritt utforma våra kurser. Det innebär att du kan vara med och påverka din utbildning, både till innehåll och arbetsformer i kurserna. Friheten innebär också att vi alla måste ta ett ansvar för arbetet på skolan och att du själv tar ett stort ansvar för din egen utveckling.

Så här studerar vi

Vi vet att du har mycket erfarenheter och kunskaper med dig. Dessa ska vi ta tillvara och vi ska lära av varandra. Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag. Det är tillsammans med andra, när vi diskuterar, lyssnar och delar med oss av oss själva, som vi kan komma till nya insikter.

Läraren fungerar snarare som en handledare och inspiratör för dig i din kunskapsprocess, än den som talar om "de rätta svaren" för dig. Du har lärare, elevassistenter och hela din klass som stöd och bollplank under din tid hos oss. Tillsammans förstår och kan vi mer.

Klasserna är ganska små och du läser tillsammans med dina klasskamrater. Du har många lärarledda lektioner och jobbar mycket i grupp. För att grupparbete ska fungera bra krävs att alla bidrar och närvarar. Närvaron är något som blir extra viktigt på en folkhögskola. Vi läser ofta tematiskt. Tematiskt innebär att gränserna mellan olika ämnen suddas ut.Till studierna räknas också tema- och friluftsdagar, studieresor m.m.

Vi testar dina kunskaper på andra sätt än med prov. I stället för prov får du göra inlämningsuppgifter och olika presentationer, kanske i form av en videofilm eller bildcollage.

Vad du som studerar behöver veta

Skolan är till för dig som läser här och vi vill att du ska trivas och nå ditt mål med dina studier. För att dina studier ska fungera bra och för att skolan ska fungera för alla som läser eller jobbar här finns det vissa regler, "policies", som gäller. Det kan gälla allt ifrån hur skolan hanterar klagomål till hur vi förhåller oss till alkohol och droger. Läs gärna mer om skolans olika policies.

Studeranderätt - regler och rättigheter

Om du går in under rubriken Studeranderätt hittar du viktig och användbar information. Där kan du få veta mer om vilka rättigheter och vilka skyldigheter du har som deltagare Där står vad som gäller för att få fortsätta studera nästa läsår, vem du ska vända dig till för att överklaga beslut med mera.

Studerandeinflytande

Du som deltagare kan vara med och påverka på flera sätt. Hur det går till och vem du kan kontakta hittar du under studerandeinflytande.

Folkhögskolans pedagogiska miljö

Här berättar vi hur det är att gå på folkhögskola. Vad som är det speciella med utbildningsformen och hur det påverkar lärandet och den personliga utvecklingen.

Informationen på denna sida är hämtad från folkhögskola.nu