Studeranderätt

Folkhögskolornas frihet

Skollagen gäller inte för folkhögskolorna och det finns ingen myndighet som är satt att kontrollera folkhögskolorna. Det är varje folkhögskolas styrelse som bestämmer vad som ska gälla för just den skolan. Därför är det också extra viktigt att vi som skola talar om för dig som vill söka till oss eller som går hos oss vad som gäller på vår skola.

Regler på Göteborgs folkhögskola

Hänsyn och respekt

Vi visar hänsyn och respekt mot varandra och tar vårt ansvar så att vi tillsammans kan skapa bästa möjliga arbets- och sociala miljö för alla på skolan.

Vi visar aktsamhet om skolans inventarier och material. Anmäl till skolans personal om något gått sönder eller är trasigt.

Närvaro

Närvaro vid skolans undervisning (lektioner och andra studieaktiviteter) är obligatoriskt. Tänk på att alltid meddela skolan om du inte kan komma till undervisningen.

Att du kommer i tid till lektioner, studiebesök och gemensamma samlingar är en viktig förutsättning för att studierna ska fungera bra för alla.

Drogfrihet

Göteborgs folkhögskola är en drogfri skola. Det betyder att det inte är tillåtet att dricka alkohol, använda droger eller vara drogpåverkad i skolans lokaler eller på skolans arrangemang, studieresor, studiebesök mm.

Rökning

Skolan eftersträvar att vara en rökfri miljö. Det är endast tillåtet att röka på anvisad plats.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Skolan har träffat en överrenskommelse med Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Det innebär att du som läser en statsbidragsfinansierad kurs hos oss i vissa fall kan vända dig till FSR för att få rätt mot skolan. FSR kontrollerar då om skolan har följt de regler och riktlinjer som har fattats av skolans styrelse och om vi har gett rätt information till dig som deltagare.

Du kan däremot inte vända dig till FSR för att överklaga studieomdömen eller behörighetsgivande.