Kurser Biskopsgården

Två deltagare och en lärare runt ett bord

Allmän kurs grundskolenivå

Läs in motsvarande årskurs 9 och bli behörig för studier på gymnasienivå. Undervisningen är anpassad för deltagare med svenska som andraspråk.

Två deltagare vid ett bord

SFI - svenska för invandrare

Du som vill lära dig svenska kan läsa Sfi på B, C- och D-nivå hos oss. Du läser dagtid på Vårväderstorget i Biskopsgården. Vi har inga nybörjarkurser, du måste kunna lite svenska innan du börjar hos oss.