Kurser Biskopsgården

Två deltagare vid ett bord

SFI - svenska för invandrare

Du som vill lära dig svenska kan läsa Sfi på B, C- och D-nivå hos oss. Du läser dagtid på Vårväderstorget i Biskopsgården. Vi har inga nybörjarkurser, du måste kunna lite svenska innan du börjar hos oss.

Två deltagare och en lärare runt ett bord

Allmän kurs grundskolenivå

Läs in grundskolebehörigheter och bli behörig till gymnasiestudier eller yrkesutbildningar. Undervisningen är anpassad för deltagare med svenska som andraspråk.