Deltagare berättar

Tidigare upplevelser av skolan

Varför studier på folkhögskola har fungerat bättre

Att våga prata inför gruppen

Att bli trygg i gruppen

Lärarnas betydelse

Att hitta sin framtid

Budskap till våra politiker

Att våga drömma och tro på sig själv