Studerande

Vad du som studerar behöver veta

Skolan är till för dig som läser här och vi vill framförallt en sak, att du ska trivas och nå ditt mål med dina studier. För att dina studier ska fungera bra och för att skolan ska fungera för alla som läser eller jobbar här finns det vissa regler "policies" som gäller. Det kan gälla allt ifrån hur skolan hanterar klagomål till hur vi förhåller oss till alkohol och droger. Du kan läsa mer om skolans olika policies i högerkolumnen.

Studeranderätt - regler och rättigheter

Om du går in under rubriken Studeranderätt hittar du viktig och användbar information. Där kan du få veta mer om vilka rättigheter och vilka skyldigheter du har som deltagare Där står vad som gäller för att få fortsätta studera nästa läsår, vem du ska vända dig till för att överklaga beslut med mera.

Studerandeinflytande

Du som deltagare kan vara med och påverka på flera sätt. Hur det går till och vem du kan kontakta hittar du under studerandeinflytande.