Studerandeinflytande

människor runt ett konferensbord

Det är viktigt att du som studerar hos oss har möjlighet att säga vad du tycker och att du kan vara med och påverka. Att stärka och utveckla demokratin är just ett av folkhögskolans uppdrag.

Deltagarråd

Varje klass ska en gång i månaden ha klassråd. Där kan du prata om sånt du tycker fungerar bra eller mindre bra i klassen eller skolan. Klassen utser även en representant som sitter med i deltagarrådet.

Deltagarråd

Varje klass utser representanter till ett deltagarråd. Klassrepresentanterna möts en gång i månaden tillsammans med skolledningen. Här lyfts frågor som gäller hela skolan. Det är ett forum att föra fram synpunkter till skolledning, diskutera studiesituationen och lyfta förslag till utveckling och förbättring på skolan.

Representanter från deltagarrådet har möjlighet att delta på folkhögskolestyrelsens möte vid de tillfällen de är förlagda på Göteborgs folkhögskola.

Skyddsombud

De studerande har genom lag rätt att utse ett studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombudet ingår i skolans skyddskommitté som jobbar med det systematiska arbetsmiljön på skolan. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Forumtid

En timma mitt i veckan är schemabrytande. Då pågår aktiviteter utifrån förslag från deltagare. Det kan exempelvis vara föreläsning, yoga, allsång, disko, samtalsforum kring någon aktuell fråga eller intressegrupp. Detta brukar vara ett mycket uppskattat inslag under veckan.