Allmän kurs Hund

collie

Ansökan till Allmän kurs Hund läsåret 23/24 är stängd

Yrken inom hund är en starkt växande bransch med möjligheten att kombinera yrkesliv och hobby.

Att arbeta med hund är en dröm för många med starkt hundintresse. Du kommer att få en solid grund i ämnet hund samt grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som t ex hunddagisföreståndare. Även Nosework på instruktörsnivå, eventuellt med möjlighet till att bli SNWK-certifierad instruktör, ingår i utbildningen.

Kursen som är på 50% under två terminer är både praktisk och teoretisk och innehåller 80-100 timmars praktik. Resten av tiden kan du studera ämnen du saknar för att få en grundläggande högskolebehörighet.

Vi kommer att träna med egen eller lånad hund (egen hund är inget krav) samt träna med projektekipage. Föreläsningar inom bland annat hundens etologi, djurskyddslagen, smittspridning, stress och hund, problemhundar med mera.

Under vårterminen har du en 7 veckors praktikperiod då du är ute på praktik två dagar/vecka.

Våra föreläsare och våra lärare har lång erfarenhet och spetskompetens från branschen.

Hundinriktningen går att läsa i åk 2 eller 3 och den omfattar cirka hälften av lektionerna vid heltidsstudier. Resterande tid kan du studera ämnen du saknar för en grundläggande högskolebehörighet. 

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme.

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på olika sätt, till exempel med inlämningsuppgifter, samtal och redovisningar. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på gymnasienivå, ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Har du för hög frånvaro innebär det att du inte kan få ett omdöme.

Vem kan söka?

För att söka måste du vara 18 år och ha grundläggade behörighet samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du söker digitalt via fliken Ansökan eller klicka här

Vilka blir antagna?

Vid antagning prioriterar vi de som redan läser på någon av skolans kurser. Antagning av nya studerande till höstterminen sker löpande under antagningsperioden som startar i februari. Vi eftersträvar mångfald. Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.  

Även din motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen vägs in vid urvalet. Om två sökande för övrigt har likvärda behov prioriterar vi dig som har yrkeserfarenhet.

Om du tidigare studerat på skolan och söker till ett nytt läsår på Göteborgs folkhögskola sker antagningen vid ett antagningskollegium. För att kunna bli antagen till nästa årskurs krävs att din närvaro är minst 80 % och att du bedöms kunna följa undervisningen. 

Beslut om antagning fattas av studierektor i samråd med allmänna kursens lärarråd.

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en serviceavgift varje läsår på 1000 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, inträden och försäkring.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "Studerande/Deltagarstöd".

Kursinfo

Nästa kursstart
21 augusti 2024

Ansökningsperiod
1 februari - 15 april 2024

Serviceavgift
Kursen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 1000 kr som täcker försäkring, visst material, kopiering m.m.

CSN
Du kan söka studiemedel på gymnasienivå genom CSN.

Kursplan
Kursplan allmän kurs

Kontakt

Kursansvarig

Maria Edelton

maria.edelton@vgregion.se

 

Administrativ koordinator

Sara Eliasson

sara.h.eliasson@vgregion.se

031-769 76 01