Allmän kurs Musik

Tjej spelar gitarr

Är du intresserad av att spela, sjunga och skapa musik med andra? Behöver du komplettera dina gymnasiestudier för att få en högskolebehörighet? Då är allmän kurs med musikinriktning något för dig!

Från rep till konsert, från låtidé till färdig produktion

På musikinriktningen utforskar vi fyra olika musikaliska områden; ensemble, musikproduktion, harmonilära och komposition. När vi spelar, sjunger, producerar eller skriver musik ligger vårt främsta fokus inom pop, rock och soul. En del av kursen består av att framföra musik inför publik samt att få ta lärdom av de uppgifter och situationer som uppstår under dessa speltillfällen.

Målet med din bildning/utbildning är att du ska få en bred musikalisk grund att stå på. Du måste inte ha några särskilda förkunskaper för att söka, men du bör kunna sjunga och/eller spela ett instrument.

Musikinriktningen går att läsa i åk 2 eller 3 och den omfattar cirka hälften av lektionerna vid heltidsstudier. Resterande tid kan du studera ämnen du saknar för en grundläggande högskolebehörighet. 

Musikinriktningen är ett uppskattat inslag på skolans avslutningar och på gemensamma arrangemang.

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme.

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på olika sätt, till exempel med inlämningsuppgifter, samtal och redovisningar. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på gymnasienivå, ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Har du för hög frånvaro innebär det att du inte kan få ett omdöme.

Vem kan söka?

För att söka måste du vara 18 år och grundläggande behöghet samt betyg i Svenska 1 eller Svenka som andraspråk 1. Du söker digitalt via fliken Ansökan. Klicka här

Vilka blir antagna?

Vid antagning prioriterar vi de som redan läser på någon av skolans kurser. Antagning av nya studerande till höstterminen sker löpande under antagningsperioden som startar i februari. Vi eftersträvar mångfald. Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.  

Även din motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen vägs in vid urvalet. Om två sökande för övrigt har likvärda behov prioriterar vi dig som har yrkeserfarenhet.

Om du tidigare studerat på skolan och söker till ett nytt läsår på Göteborgs folkhögskola sker antagningen vid ett antagningskollegium. För att kunna bli antagen till nästa årskurs krävs att din närvaro är minst 80 % och att du bedöms kunna följa undervisningen. 

Beslut om antagning fattas av studierektor i samråd med allmänna kursens lärarråd.

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en serviceavgift varje läsår på 1000 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, inträden och försäkring.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "Studerande/Deltagarstöd".

Kolla på en film som beskriver vad deltagarna får med sig på musikinriktningen.

Kursinfo

Nästa kursstart
21 augusti 2024

Ansökningsperiod
1 februari - 15 april 2024

Serviceavgift
Kursen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 1000 kr som täcker försäkring, visst material, kopiering m.m.

CSN
Du kan söka studiemedel på gymnasienivå genom CSN.

Kursplan
Kursplan allmän kurs

Kontakt

Kursansvarig

Marcus Backman Frisk

marcus.backman.frisk@vgregion.se

0767-232780

 

Administrativ koordinator

Sara Eliasson

sara.h.eliasson@vgregion.se

031-769 76 01