Människans villkor

Tre personer vid en dator i ett bibliotek

Människans villkor handlar om att studera den värld vi lever i, i hopp om att också kunna påverka.

Vi arbetar med svenska språket på en mängd olika sätt, ofta med utgångspunkt i samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga områden. Tillsammans kommer vi att lära oss om människans villkor i världen, genom berättelser och genom att undersöka hur krig och konflikter, orättvisor och miljöförstöring, diskriminering och normer påverkar våra liv på olika sätt.

Spårets innehåll och utformning kommer att växa fram i dialog mellan deltagare och lärare. Exempel på moment som kan ingå: Skriva reportage om någon människa som påverkat världen. Uppleva världen genom skönlitteratur. Bygga upp en demokrati, både teoretiskt och genom praktiskt modellbyggande. Hålla ett hyllningstal till någon som betyder mycket för dig eller världen.