Allmän kurs gymnasienivå

två deltagare diskuterar i en soffa

Oavsett om målet är att komma in på drömutbildningen eller att bilda och utbilda dig i lugn och ro, kommer du hos oss att få kunskaper och färdigheter för hela livet. Allmän kurs gymnasienivå är en behörighetsgivande kurs som ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola/universitet eller yrkeshögskola.  Du kan söka studiemedel från CSN. På huvudskolan Nya Varvet kan du läsa årskurs 1-3. På vår filial i Biskopsgården kan du läsa årskurs 1 och 2 på gymnasienivå för att sedan fortsätta dina studier på Nya Varvet.

Ansökan till nästa läsår 2024/2025 är nu öppen.

Årskurs 1-3 Nya Varvet

På Nya Varvet har vi tre årskurser. I varje årskurs läser du gymnasiegemensamma ämnen som krävs för högskolebehörighet. De lektionspass som du inte har de gymnasiegemensamma ämnena väljer du fritt bland våra valämnen, exempelvis sociologi, modern historia, världsfrågor, färg & form, kroppens biologi, teater, mänskliga rättigheter, musikverkstad m.m. Du kan läsa mer om valämnen här. Vilken årskurs du placeras i beror på dina erfarenheter och förkunskaper. Om du vill veta hur tre år på allmän kurs kan se ut, klicka i menyn till vänster. 

Allmän kurs - innebär att du läser de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till högskole- och yrkeshögskolestudier. Dessutom väljer du bland alla våra valämnen, vilket gör att du kommer upp i heltidsstudier.

I årskurs 3 på Allmän kurs kan du välja mellan olika spår. Dessa utgör cirka hälften av lektionerna vid heltidsstudier. Valet av spår gör du vid kursstarten. 

College är till för dig som vill träna på att analysera och skriva texter.

Människans villkor är för dig som är nyfiken på den värld vi lever i och hur du kan påverka den.

Berättelser från samtiden ger dig möjligheter att på olika sätt utveckla din förmåga att berätta och presentera historier, kanske i form av en dikt, pjäs eller en videoinspelning.

Tre år på allmän kurs

Vill du läsa mer om hur tre år på allmän kurs kan se ut så kan du läsa mer om det här.

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme.

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på olika sätt, till exempel med inlämningsuppgifter, samtal och redovisningar. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på gymnasienivå, ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Har du för hög frånvaro innebär det att du inte kan få ett omdöme.

Vem kan söka?

För att söka måste du vara 18 år och ha kunskaper motsvarande svenska grund/ svenska som andraspråk grund. Du söker digitalt via fliken Ansökan. Klicka här

Vilka blir antagna?

Vid antagning prioriterar vi de som redan läser på någon av skolans kurser. Antagning av nya studerande till höstterminen sker löpande under antagningsperioden som startar i februari. Du som söker till  årskurs 1 antingen till Nya Varvet eller Biskopsgården intervjuas. Vi eftersträvar mångfald. Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.  

Även din motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen vägs in vid urvalet. Om två sökande för övrigt har likvärda behov prioriterar vi dig som har yrkeserfarenhet.

Om du tidigare studerat på skolan och söker till ett nytt läsår på Göteborgs folkhögskola sker antagningen vid ett antagningskollegium. För att kunna bli antagen till nästa årskurs krävs att din närvaro är minst 80 % och att du bedöms kunna följa undervisningen. 

Beslut om antagning fattas av studierektor i samråd med allmänna kursens lärarråd.

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en serviceavgift varje läsår på 1000 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, inträden och försäkring.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "Studerande/Deltagarstöd".

Kursinfo

Nästa kursstart
21 augusti 2024

Ansökningsperiod
1 februari - 15 april 2024

Serviceavgift
Kursen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 1000 kr som täcker försäkring, visst material, kopiering m.m.

CSN
Du kan söka studiemedel på gymnasienivå genom CSN.

Kursplan
Kursplan allmän kurs

Kontakt

Kursansvarig/Biträdande rektor

Mats Strömgren

mats.stromgren@vgregion.se

 

Administrativ koordinator

Sara Eliasson

sara.h.eliasson@vgregion.se

031-769 76 01