Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs- gymnasienivå

Grupparbete med dator Göteborgs folkhögskola

Oavsett om målet är att komma in på drömutbildningen eller att bilda och utbilda dig i lugn och ro, kommer du hos oss att få kunskaper och färdigheter för hela livet. Allmän kurs gymnasienivå är en behörighetsgivande kurs som ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola/universitet eller yrkeshögskola.  Du kan söka studiemedel från CSN. På Nya Varvet kan du läsa årskurs 1-3. I Biskopsgården kan du läsa årskurs 1 och 2 på gymnasienivå för att sedan fortsätta dina studier på Nya Varvet.

Ansökan är  nu stängd. Vi öppnar upp för ansökan till nästa läsår i februari 2022.

Vi-projektet 

Göteborgs folkhögskola deltar i det ESF-finansierade Vi-projektet och kan erbjuda allmän kurs med extra resurser avsatta för personer i åldersgruppen 18-24 år.

Årskurs 1-2 Biskopsgården 

I Biskopsgården kan du studera årskurs 1-2 på gymnasienivå  i  en liten grupp. Sedan kan du fortsätta dina gymnasiestudier på Nya Varvet. Du studerar tillsammans med klassen följande gymnasieämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap i temaform. Dessutom har vi data, friskvård, friluftsdagar och olika temaveckor. Vi gör utflykter och besök på t.ex. teater och museum. Vi har särskilt fokus på studieteknik i årskurs 1. Vissa timmar i veckan anordnar vi studiehandledning på t ex somaliska, arabiska och turkiska. Kursen är särskilt anpassad för dig som har svenska som andraspråk.

Årskurs 1-3 Nya Varvet

På Nya Varvet har vi tre årskurser. I varje årskurs läser du gymnasiegemensamma ämnen som krävs för högskolebehörighet. Dessutom väljer du fritt bland våra valämnen de lektionspass du inte har de gymnasiegemensamma ämnena. Du kan läsa mer om valämnen här. Vilken årskurs du placeras i beror på dina erfarenheter och förkunskaper. Om du vill veta hur tre år på allmän kurs kan se ut, klicka i menyn till vänster. 

De tre inriktningar du kan välja mellan när du söker Allmän kurs är:

  • Allmän kurs - innebär att du läser de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till högskole- och yrkeshögskolestudier. Dessutom väljer du valämnen, vilket gör att du kommer upp i heltidsstudier.
  • Naturvetenskaplig inriktning  - innebär att du kan läsa in behörigheter så att du kan söka naturvetenskapliga utbildningar på universitet/högskola (kemi, fysik, biologi och matematik). Du kan även välja till ämnen från Allmän kurs på den naturvetenskapliga inriktningen.
  • Musikinriktningen - innebär att du studerar sång och musikteori cirka hälften av lektionerna vid heltidsstudier. Resten av tiden väljer du bland valämnena på Allmän kurs. Du kan även välja till ämnen från Allmän kurs Bas på musikinriktningen. Musikinriktningen kan du läsa i årskurs två eller tre.

I årskurs 3 på Allmän kurs Bas kan du välja mellan tre olika block. Dessa utgör cirka hälften av lektionerna vid heltidsstudier. Valet av block gör du vid kursstarten. 

Collegeinriktningen är till för dig som vill träna på att analysera och skriva texter.

Människans villkor är för dig som är nyfiken på den värld vi lever i och hur du kan påverka den.

Berättelser från samtiden ger dig möjligheter att på olika sätt utveckla din förmåga att berätta och presentera historier, kanske i form av en dikt, pjäs eller en videoinspelning.

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme.

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på andra sätt, till exempel med inlämningsuppgifter. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på gymnasienivå, ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Mer än totalt 20 % frånvaro innebär också att du inte kan få ut ett omdöme.

Vem kan söka?

För att söka måste du ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk grund. Du söker digitalt via fliken Ansökan.

Vilka blir antagna?

Vid antagning prioriterar vi de som redan läser på någon av skolans kurser. Antagning av nya studerande till höstterminen sker löpande fram till kursstart. Du som söker till  årskurs 1 antingen till Nya Varvet eller Biskopsgården intervjuas. Vi eftersträvar mångfald. Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.  

Även din motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen vägs in vid urvalet. Om två sökande för övrigt har likvärda behov prioriterar vi dig som har yrkeserfarenhet.

Om du tidigare studerat på skolan och söker till ett nytt läsår på Göteborgs folkhögskola sker antagningen vid ett antagningskollegium. För att kunna bli antagen till nästa årskurs krävs att din närvaro är minst 80 % och att du bedöms kunna följa undervisningen. 

Beslut om antagning fattas av studierektor i samråd med allmänna kursens lärarråd.

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en serviceavgift varje läsår på 1000 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, inträden och försäkring.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "Studerande/Deltagarstöd".

En del av Vi-projektet

Genom att Göteborgs folkhögskola är en del av Vi-projektet finns det extra resurser avsatta för deltagare i åldern 18-24 år.Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF.

Eva Lindgren

Kursansvarig

Kirsi Gomes

Kurssekreterare/Admin koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-23 09:02