Valämnen

En hand som håller i en pensel och målar en tavla som ligger på ett bord. Tavlan är mycket färgglad.

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena kan du välja mellan en mängd olika valämnen. Beroende på vilken inriktning och årskurs du går läser du mellan 2-6 timmar valämnen varje vecka. På grund av schemakrockar och ett stort intresse för vissa ämnen är det inte garanterat att du får ditt valämne det första året du väljer det. Vilka valämnen som erbjuds kan också variera från år till år, detta är ett axplock av de vanligaste förekommande valämnena.

Förhistoria

Historien handlar om människor och inte årtal eller kungar! Vi fördjupar oss i hur människor levde och vilka arv de lämnade efter sig. Perioden vi studerar sträcker sig från jordbrukets uppkomst fram till och med Vikingarna.

Modern historia

I kursen fördjupar vi oss i den samtida historien, det vill säga kring år 1900 och framåt. Vi granskar företeelser tillsammans och försöker förstå inte bara den aktuella händelsen utan även tiden innan och efter. Vi studerar allt ifrån välkända historiska skeenden till dagsaktuella händelser.

Filosofi

Vi talar och tänker tillsammans utifrån frågor som: Vad är godhet? Vad är kunskap? Vilken är den bästa politiken? Vilka tankar har olika filosofer haft genom tiderna - och hur förhåller vi oss till deras åsikter? Vad kan modern filosofi lära oss? Vad innebär det att vara människa?​ Ämnets gränser bestäms av gruppens vilja.

Sociologi

I sociologi studerar vi hur människor beter sig i grupp och vilka faktorer som ligger bakom våra val. Vi undersöker även grundläggande teorier om hur olika gemenskaper fungerar och vad som för historien framåt. Efter avslutad kurs skall vi ha skapat oss en större förståelse för hur vi påverkas av samhället, men även hur samhället påverkas av oss.

Kultur och litteratur

Vi upplever och lär oss om konst, film, teater, litteratur och musik genom museibesök, teaterföreställningar, konserter med mera.

Foto/Photoshop

Fototillvalet innehåller både digital- och analog foto. Vi studerar grunderna, skillnaderna och fördelarna i respektive analog och digital foto. Vi lär oss photoshop från grunden. Du kan låna kamera på skolan.

Färg och Form

I vår ateljé DURKEN nere vid hamnen i Nya Varvet arbetar vi med akryl, olja, kol, lera, akvarell, kritor och andra material. Du har möjlighet att få utlopp för din passion för konst och skapande och att förverkliga dina konstnärliga ambitioner! Om du aldrig har målat eller jobbat med konst har du här en möjlighet att testa på det konstnärliga skapandet!

Fördjupad svenska

Här fördjupar och förfinar du din förmåga att skriva, läsa, tolka, tala och gestalta det svenska språket. Kursen är högskoleförberedande och ger behörighet till svenska 3.

Världsfrågor

På Världsfrågor lär vi oss mer om globala frågor ur ett samtida och historiskt perspektiv. Vi studerar strukturella villkor för människor i olika delar av världen och tränar oss i samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Vi bestämmer tillsammans vilka frågor vi vill fokusera på. Det ingår ett fördjupningsarbete i kursen.

Människans biologi

Du får lära dig hur din kropp fungerar och vad som händer när något i kroppen inte fungerar som det ska. Vi diskuterar frågor såsom organtransplantationer, dödshjälp med mera.

Religioner/mytologier

I livsåskådningsämnet ägnar vi oss åt att ”åskåda/se livet”, och det som finns i världen i form av olika –ismer och livsåskådningar.  Vi lär oss likheter och olikheter i de olika världsreligionerna. Vi ägnar oss mycket åt att diskutera frågor som: vad är godhet och onska, vad är normalt och vad är meningen med livet.

Musikverkstad

Musikverkstad är ett praktiskt ämne där vi provar på att spela trummor, gitarr, bas, keyboard samt sjunga tillsammans. Vi provar också på att skriva låtar och spela in musik på dator eller iPad. Inga särskilda förkunskaper krävs förutom ett intresse att lära sig mer om musik och vilja prova på att spela.

Naturvetenskap för nyfikna

För att förstå frågor som rör miljö och natur behöver vi kunskaper inom naturkunskap. Samtidigt som vi lär oss naturvetenskapliga grunder diskuterar vi viktiga frågor som klimatförändringar, framtida energikällor med mera.

Psykologi

Du får lära dig om människors grundläggande behov, våra relationer och om hur vi påverkas av våra uppväxtvillkor.

Retorik

I retorik får du lära dig att tala inför klassen. Du tränar bland annat upp förmågan att ta plats, hålla kvar din koncentration och involvera publiken.

Samhällskunskap

Ett ämne för dig som vill lära dig mer om politiska frågor och bättre förstå samhället du lever i. Kan väljas i årskurs 2, 3.

Skriv och läs

Tycker du att du har svårt med att läsa och skriva? Här får du träna upp din läsförmåga, göra skrivövningar med mera. Du får också testa på olika hjälpmedel som är framtagna för dyslektiker.

Svenska som andraspråk

Här får du chansen att fördjupa dig i svenskan. Vi ägnar oss åt att skriva olika slags texter, allt från fakta till poesi.

Teater

Under höstterminen arbetar vi med blandade teaterövningar, till en början med tonvikt på improvisation. Gradvis kommer vi in mer på arbete med karaktär, viljor och text. Vi kommer också kontinuerligt att öka medvetenheten om hur vi använder vår kropp och röst på scenen. Under våren sätter vi upp en pjäs. Inga förkunskaper krävs, alla är välkomna!

Växter och djur

Genom exkursioner, studiebesök och undersökning av biologiskt material försöker vi göra de teoretiska delarna mer förståeliga. Vi fokuserar på samspel mellan djur, växter, människan och miljön. Vi diskuterar evolution, genetik och etiska frågor.