Socialpedagogutbildning

Tre deltagare i naturen

Vill du arbeta med socialiserande och inkluderande insatser för alla människor med fokus på barn och ungdomar samt familjer med behov av socialpedagogiska förändringsprocesser?

Ansökan är nu stängd.

Utbildningen är på två år och platsförlagd på skolan. Den ger grundläggande yrkeskunskaper i socialpedagogiskt arbete. Socialpedagogen arbetar även med förebyggande insatser och ofta med ett salutogent förhållningssätt.

Socialpedagogen arbetar både med individer och grupper. En socialpedagog kan arbeta i kommunala, statliga, privata och ideella verksamheter, såsom barn- och ungdomsvård, kriminalvård, inom skola eller öppen verksamhet.

Du läser bland annat:
Sociologi, psykologi, socialpedagogik, socialt förändringsarbete, psykiatri mm. I utbildningen finns även moment som Estetisk kommunikation, Friskvård och hälsa och ledarskap. (Läs mer i vår lokala utbildningsplan)

Göteborgs folkhögskola kommer att ansöka om medlemskap i BALSAM (branschorganisation för skolor som bedriver socialpedagogutbildning) och arbetar under tiden utifrån BALSAMs styrdokument.

Vem kan söka socialpedagogutbildningen?

Inträdeskrav: 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola* och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Relevant erfarenhet från sociala sektorn, (till exempel daglig verksamhet, särskilda boenden eller stödpersonal inom skolan ), är meriterande.

*För behörighet till yrkeshögskola gäller att du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Du söker digitalt under fliken Ansökan. Vi kallar sedan behöriga sökande till ett antal intervjutillfällen och besked ges 15 maj.

Urval av sökande

Ett urval av behöriga sökande kallas till ett intervjutillfälle där nedanstående faktorer ligger till grund för urvalet:

  1. Förmåga att fungera i grupp och samspela med andra människor.
  2. Motivation för utbildningen.
  3. Tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning.

Beslut om antagning

Undervisande lärare på utbildningen intervjuar och gör bedömningar i urvalsprocessen. Biträdande rektor fattar beslut om antagning. Meddelande om vem som antagits respektive inte antagits meddelas via mejl och på Folkhögskolornas Mina sidor.

Hantering av reserver

Eventuella reservplatser blir tillgängliga vid återbud eller sena avhopp och meddelas via mejl och på Folkhögskolornas Mina sidor.

Examensbevis

Efter godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis.

Kursinfo

Nästa kursstart
19 augusti 2024.

Sista dag att söka
1 april 2024.

Materialavgift
Du betalar ingenting för själva utbildningen. Däremot tar vi ut en serviceavgift. Serviceavgiften är 3000 kronor/termin. Dvs 6000 kr/läsår. I avgiften ingår resor och studiebesök, försäkring och kopiering. Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur. 

CSN
Du kan söka studiemedel på eftergymnasial nivå genom CSN.

Läs mer
socialpedagog.nu

Dokument
Lokal utbildningsplan

BALSAM utbildningsmål

Kontakt

Nina Forslund

nina.forslund@vgregion.se

0704-107676