Allmän kurs – grundskolenivå

Två deltagare och en pedagog i samtal runt ett bord.

Du som inte läst svensk grundskola kan under 1 år läsa in grundskolans årskurs 9 på vår filial i Biskopsgården. Kursen passar även dig som har annat modersmål än svenska. Du kan söka studiemedel ifrån CSN.

Ansökan till nästa läsår 2024/2025 är nu öppen.

Vad läser vi?

Vi läser svenska/svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, historia, data, naturkunskap och engelska. Vi gör mycket saker tillsammans eftersom vi lär oss av varandra. Därför har vi en del aktiviteter tillsammans med övriga skolan. Det kan vara friluftsdagar eller temadagar där du kan vara med och påverka innehållet.

Vad kan jag göra efter kursen?

Om du klarar kursen får du ett intyg som gör att du kan söka vidare till gymnasieutbildning. Du kan läsa allmän kurs gymnasienivå hos oss. Efter tre års studier på gymnasienivå kan du få grundläggande behörighet till högskolestudier.

Vem kan söka?

Om du är minst 18 år och har kunskaper i svenska som motsvarar Sfi D kan du söka till oss. Kursstart sker varje höst. Du hittar all information om hur du söker under Ansökan. Klicka här

Kostar det något?

Själva undervisningen kostar ingenting. Du får betala en avgift varje läsår på 850 kr som täcker viss kopiering, viss litteratur, festmiddagar och försäkring.

 

Kursinfo

Nästa kursstart
21 augusti 2024

Ansökningsperiod
1 februari - 15 april 2024

Serviceavgift
Kursen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 850 kr som täcker försäkring, visst material, kopiering m.m.

CSN
Du kan söka studiemedel på grundskolenivå genom CSN.

Kursplan
Kursplan allmän kurs

Kontakt

Kursansvarig/Biträdande rektor

Sören Haahr Vad

soren.vad@vgregion.se

072 - 205 76 34

Administrativ koordinator

Jeanette Karlsson

jeanette.marie.karlsson@vgregion.se

031-769 76 01