Fritidsledarutbildning

tillitsövning

Fritidsledarutbildningen ska utbilda ledare med fokus på att skapa en meningsfull fritid för alla människor, men huvudsakligen barn och unga. Utgångspunkten ligger i ett främjande förhållningssätt och att i arbetet använda sig av var och ens styrkor och förmågor.

Fritidsledarutbildningen är tvåårig och CSN-berättigad på eftergymnasial nivå.

Fritidsledarutbildningen leder till jobb

Fritidsledaren verkar i sitt yrkesutövande inom många olika områden i samhället där det är viktigt att kunna möta olika behov. Exempel på arbetsplatser kan vara fritidsgård, skola, projekt med mera. Många av våra studerande får jobb direkt efter utbildningen. Läs mer här!

Det här läser du

Hos oss utvecklar du din förmåga att stärka andras tilltro till sin egen förmåga. Vi läser bland annat ämnen som psykologi, sociologi, friskvård och hälsa, ledarskap med mera. (Se hela innehållet i vår utbildningsplan.)

Vår profil är fritid i storstad. Utbildningen finns i Sveriges andra största stad och vi anser det viktigt att belysa fritidsutbudet där. Vi samtalar, diskuterar och reflekterar kring vad det specifika kan vara med fritid i en stor stad. Under profilen ryms därför också det vi kallar för Estetisk kommunikation. Här får deltagarna möjlighet att se men också pröva många av de kulturella utryck som finns inom ramen för den stora staden.

Besök oss gärna på vår Instagram – (fritidsledarutbildning_gbg)

Titta också på informationsfilmen där två av pedagogerna på fritidsledarutbildningen berättar mer om vad utbildningen innebär.

Vem kan söka fritidsledarutbildningen?

Inträdeskrav: 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola* och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Relevant erfarenhet från fritidssektorn, (till exempel skola, fritidsgård eller som ledare i någon förening), är meriterande.

*För behörighet till yrkeshögskola gäller att du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Du söker digitalt under fliken Ansökan. Vi kallar sedan behöriga sökande till ett antal intervjutillfällen och besked ges 15 maj.

Urval av sökande

Behöriga sökande kallas till ett intervjutillfälle där nedanstående faktorer ligger till grund för urvalet:

  1. Förmåga att fungera i grupp och samspela med andra människor.
  2. Motivation för utbildningen.
  3. Tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning.

Beslut om antagning

Undervisande lärare på utbildningen intervjuar och gör bedömningar i urvalsprocessen. Biträdande rektor fattar beslut om antagning. Meddelande om vem som antagits respektive inte antagits meddelas via mejl och på Folkhögskolornas Mina sidor.

Hantering av reserver

Eventuella reservplatser blir tillgängliga vid återbud eller sena avhopp och meddelas via mejl och på Folkhögskolornas Mina sidor.

Examensbevis

Efter godkänd utbildning utfärdas fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsbevis för fritidsledarutbildning i Sverige.

Kursinfo

Nästa kursstart
19 augusti 2024.

Sista dag att söka
15 april 2024.

Materialavgift
Du betalar ingenting för själva utbildningen. Däremot tar vi ut en serviceavgift. Serviceavgiften är 3000 kronor/termin. Dvs 6000 kr/läsår. I avgiften ingår resor och studiebesök, försäkring och kopiering. Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur. 

CSN
Du kan söka studiemedel på eftergymnasial nivå genom CSN.

Läs mer
Fritidsledare.se

Dokument

Den lokala utbildningsplanen beskriver vilka utbildningsområden (ämnen och moment) och målen för dessa som utbildningen innehåller.

Lokal utbildningsplan

Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan gäller för alla Sveriges fritidsledarutbildningar.

Gemensam utbildningsplan

Kontakt

Nina Forslund

nina.forslund@vgregion.se

0704-107676