Tidigare deltagare om fritidsledarutbildningen

imagedevkd.png

Hur var utbildningen/vad gav den?

Utbildningen var mycket bra och har gett mig både en personlig och professionell utveckling. Genom kurser som sociologi och psykologi förstår jag världen lite bättre och genom praktik och moment som konflikthantering vet jag nu mer om hur jag kan hantera olika situationer som uppstår i yrket. Utbildningen har även gett mig en härlig grupp med människor som jag kan bolla med.

Vad jobbar du med idag?

Jag arbetar just nu extra på min praktikplats som jag fick kontakt med genom utbildningen.

Varför rekommenderar du fritidsledarutbildningen till andra?

Genom utbildningen och tack vare den tidiga APL platsen (Arbetsplatsförlagt lärande) fick jag tidigt in en fot i arbetslivet. Tack vare utbildningen har jag också ett forum att diskutera olika tankar och funderingar kring yrket tillsammans med klasskamrater och lärare.
/Malin

imagegocgt.png

Hur var utbildningen/ vad gav den?

Göteborgs folkhögskola Nya Varvet och fritidsledarutbildningen var ett av de bästa besluten jag har tagit under mitt vuxna liv. Under utbildning fick jag utmanas, och utvecklas på samma gång, samtidigt som man fick skapa en grund för att bli en ledare. Utbildningen gav möjligheter att samarbeta med likasinnade och oliktänkande människor, att man måste kunna få misslyckas och våga att testa på nytt. Utbildningen förstärkte de starka sidor som jag hade och gav mig verktyg för att arbeta med det som inte var lika naturliga för mig.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag på en förskole – årskurs 5 skola, där arbetar jag som samordnare för ett områdes-arbete som omfattar både barn, ungdomar och vuxna.

Varför rekommenderar du Fritidsledarutbildningen till andra?

För mig som sökte ett äventyr, var detta en konkret utbildning med härliga lärare som brinner för deras arbete, där man fick vara med och påverkar sitt lärande. Konceptet av att mixa praktiskt, teoretisk undervisning och friluftsliv gjorde att jag kände att det aldrig blev tråkigt.

Sök nu!
/Ansuman

imagez81d.png

Hur var utbildningen/ vad gav den?

Fritidsledarutbildningen för mig var utvecklande. Vi fick läsa grunden inom flera intressanta ämnen och sen reflektera både i grupp och enskilt över det vi läst -vilket ledde till intressanta samtal och olika synsätt på det aktuella ämnet. Vi gjorde också spännande utflykter och tränade oss i vårt praktiska ledarskap både individuellt och i grupp.

Vad jobbar du med idag?

Idag arbetar jag på ett Bmss boende för människor med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Varför rekommenderar du Fritidsledarutbildningen till andra?

Det bästa med utbildningen var att det var mycket diskussion och reflektion vilket gav utrymme för alla att hitta sin unika ledarstil.
/Fanny

Nina Forslund

Kursansvarig