Avstängning/avskiljande

Du har inte bara rättigheter, du har skyldigheter också. För att skolan ska vara en bra studie- och arbetsmiljö har skolan möjligheten att ta till disciplinära åtgärder. Vi kan varna, avstänga eller avskilja en deltagare från undervisningen.

Förklaring av begrepp: 

  • Avstängning innebär att en deltagare inte får delta i skolans verksamhet, såsom undervisning eller andra aktiviteter. Åtgärden är tidsbegränsad till 10 skoldagar.
  • Avskiljning innebär att avstängningen är varaktig och alltså inte tidsbegränsad.

Varning av deltagare

Varning kan ske både muntligt och skriftigt. En varning kan utfärdas om deltagaren inte tar ansvar för sina studier, inte visar respekt för andra på skolan med mera.

Avstängning av deltagare

Rektor beslutar om tillfällig avstängning som gäller högst 10 skoldagar. Efter utredning kan styrelsens ordförande fatta beslut om avskiljning, som är varaktig.

Avskiljande av deltagare

Avskiljning av deltagare kan ske av olika orsaker:

  1. Hälsa – om deltagarens hälsa inte gör det möjligt att delta i undervisning eller gör det möjligt att tillgodogöra sig undervisning.
  2. Närvaro – om deltagarens låga närvaro inte gör det möjligt att delta i undervisning eller gör det möjligt att tillgodogöra sig undervisning
  3. Säkerhet – om deltagarens beteende innebär ett hot mot skolan eller om det finns en yttre hotbild mot deltagaren som kan få konsekvenser på skolan och som inte gör det möjligt för deltagaren att delta i eller tillgodogöra sig undervisning
  4. Brott mot skolans regler – deltagarens beteende medger inte möjlighet att delta i undervisning eller möjlighet att tillgodogöra sig undervisning.

Deltagare informeras om skolans oro för möjligheten att bedriva studier. Detta sker genom:

  1. Samtal med deltagare om orsaken till oro
  2. Skriftlig varning av deltagare om orsaken till oro
  3. Skriftligt besked om avskiljning av deltagaren och orsak till avskiljning

Om rektor bedömer att situationen är sådan att skolan inte kan garantera hälsa och/eller säkerhet, vare sig för den enskilda deltagaren eller skolan, kan rektor stänga av deltagare med omedelbar verkan. Besluten kan anmälas till Folkhögskolornas rättsliga råd.

Folkhögskolornas rättsliga råd

Som studerande på folkhögskola kan du kontakta FSR för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Du kan även göra en amälan till FSR.

Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

Du är välkommen att ringa till FSR på 08-412 48 10 eller maila till fsr@folkbildningsradet.se om du behöver hjälp med att göra anmälan.