Om du är missnöjd, vill överklaga

Du kanske tycker att någon personal eller annan deltagare behandlat dig illa eller du känner dig felaktigt bedömd. Här beskriver vi hur du ska göra om du är missnöjd eller vill överklaga ett beslut.

Om du känner dig felaktigt behandlad

Om du känner dig missnöjd med din studiesituation eller känner dig felaktigt behandlad ska du i första hand ta upp detta med klassrådet eller din lärare/mentor. Tycker du inte att det blir bättre ska du gå till din studierektor. Därefter kan du gå vidare till rektorn. Skulle du fortfarande inte tycka att situationen är löst kan du kontakta styrelsen genom dess ordförande. Som en sista möjlighet för att få rätt kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd - FSR.

Överklaga antagningsbeslut på allmän kurs/särskild kurs

Även om du redan studerar hos oss på allmän kurs måste du ansöka om att bli uppflyttad till nästa årskurs. Lärarlaget beslutar tillsammans om du har varit tillräckligt närvarande och om du anses kunna följa med i undervisningen. Om du inte blir antagen kan du överklaga.  Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att antagningsbesked mottagits. Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet.

Även antagningsbesked till särskild kurs kan överklagas och det görs på samma sätt som på allmän kurs. Tänk dock på att våra yrkesutbildningar är populära och har ett högt söktryck. Vi berättar gärna för dig hur du kan stärka dina chanser inför nästa antagningsomgång.

Överklaga studieomdöme på allmän kurs

Studieomdömet är resultatet av en samlad bedömning av deltagarens studieförmåga. Den är en sammanvägning som genomförs av hela den pedagogiska personalen. Det som bedöms är:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. 
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier. 
  • Social förmåga

Denna process kan inte återskapas av någon instans utanför skolan. En deltagare kan dock alltid vända sig till rektor och därefter till skolans styrelse och begära en omprövning av omdömessättningen om hon/han kan ange skäl för detta. Deltagaren ska inom 10 dagar efter beskedet lämna in en skriftlig överklagan till rektor. Studieomdömet kan däremot inte överklagas till Folkbildningsrådet, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd eller till annan instans utanför skolan.

Överklaga underkännande eller avrådan på fritidsledarutbildningen

Om du skriftligt och muntligt har fått ett beslut om avrådan från FL-rådet kan du överklaga detta till FL-rådet. Därefter kan du vända dig till skolans rektor och sedan skolans styrelse. Vill du fortfarande gå vidare ska du kontakta Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd – FSR.