Spår Berättelser från samtiden

Två deltagare som studerar i utomhusmiljö

I Berättelser från samtiden bildar vi oss en uppfattning om vår egen tid genom att ta del av just samtida berättelser och får syn på hur de speglar såväl den tid vi lever i som den som varit.

Berättelser från samtiden handlar också om att upptäcka, producera och ta del av varandras och andras berättelser från livet och händelser omkring oss. Vi tränar på att använda de verktyg som finns för att kommunicera dessa berättelser.

Med varierade metoder presenterar vi berättelser som vi skapar själva eller som vi tycker är intressanta, viktiga och inspirerande att lyfta fram.

Under lektionerna delar vi med oss av det material vi skapar och ger varandra respons på våra arbeten. Våra arbetsmetoder anpassar vi efter klassens intresse men några exempel är: bildberättande, kreativt skrivande, artiklar, personporträtt, tal, monologer, Pecha Kucha, foto, film, improvisation, scenisk gestaltning och pod. Vi arbetar också med litteraturanalys, journalistiskt arbetssätt och grundläggande akademiskt skrivande. På våren får du chans att fördjupa dig i någon av metoderna i form av ett individuellt slutprojekt som löper över ett antal veckor.