College

två deltagare tittar i en laptop

Känns steget mot vidare studier lite osäkert? Då kan du välja Collegespåret i årskurs 3. College syftar till att förbereda dig för studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Innehåll på spåret

På College får du öva mer på att tolka, analysera och tänka kritiskt. Vi undersöker olika akademiska begrepp och uttryck. Du kommer få studietekniska tips och öva på att skriva många olika typer av texter. Moment som ingår är informationssökning, argumentationsövningar, retorik och källkritik. Detta är kunskaper du sedan använder dig av på våren då du skriver en längre uppsats med hjälp av handledning. Redovisningar görs både skriftligt och muntligt. Vi gör även studiebesök och går på föreläsningar.

College omfattar 12 lektionstimmar per vecka, övrig tid väljer du från allmän kurs utbud av gymnasiegemensamma ämnen och valämnen.