Tre år på allmän kurs

Varje persons schema ser olika ut, det är viktigt att du läser i din takt och på din nivå. Men du kommer utifrån dina erfarenheter att placeras i en årskurs och flera ämnen läser du tillsammans med klassen. De lektionspass du inte har de gymnasiegemensamma ämnena kan du välja fritt bland våra valämnen. På så sätt kan du själv skapa ett schema utifrån dina egna intressen.

Hur kan tre år på allmän kurs se ut?

Årskurs 1

I årskurs 1 studerar man ämnena samhällskunskap, svenska, "Livet och hälsan" och naturkunskap med den egna klassen. De fyra ämnena omfattar tillsammans ungefär halva veckans arbetstid (17 lektionstimmar). Vanligt är också att man i årskurs 1 läser engelska och matematik, vardera 4 lektionstimmar. Av de 30 lektionstimmarna för heltid täcker alltså dessa kärnämnen den största delen (25 lektionstimmar). Du har då ändå kvar en del tid för ämnen du väljer själv, så kallade valämnen.

Årskurs 2

I årskurs 2 ägnas 12 lektionstimmar åt ämnena historia, religionskunskap och svenska. Vanligt är också här att matematik och engelska ägnas 4 lektionstimmar vardera. Övrig tid ägnar du åt de ämnen du väljer själv. Du har alltså 10 lektionstimmar för att fördjupa dig i något du brinner för eller för att studera ämnen du alltid velat men aldrig vågat prova. I årskurs 2 kan du också söka in till vår musikinriktning.

Årskurs 3

I årskurs 3 ökar friheten att välja hur schemat ska se ut än mer. Du kan välja mellan följande spår:

College, Människans villkor, och Berättelser från samtiden.

Den tid du inte läser på ett spår kan du läsa engelska, matematik, och välja fritt bland våra valämnen.

Observera att beskrivningen är gjord med tanke på hur det vanligtvis brukar se ut. Variationerna är stor, beroende på vad man har med sig för erfarenheter innan. Så långt det är möjligt ska du studera på egna villkor och i egen takt.